niets ระบบนำส่งสถิติผู้เข้าสอบ
การสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 (ตุลาคม 2559)
ท่านยังไม่ได้ Login เข้าสู่ระบบ
              เข้าสู่ระบบ  

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าสู่ระบบ

 
ชื่อผู้ใช้ (สนามสอบ) : *     
รหัสผ่าน : *     
 

 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35-36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
สอบถามข้อมูล โทรศัพท์: 0-2217-3800 โทรสาร: 0-2219-2996  ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 8:00 - 19:00 น.
E-mail:webmaster@niets.or.th
© 2013-2015 niets.or.th. All right reserved.