สอบวัดสมรรถนะครูฯ

ประจำปีงบประมาณ 2560

  • ประกาศ การให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อ่านรายละเอียดการสอบ