รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
13 พ.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน เรื่อง จัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ฯ โครงการพัฒนาระบบการทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทัลฯ 119 ครั้ง
129.15 KB
13 พ.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน เรื่องจ้างจัดทำฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบ และออกเลขที่นั่งสอบการทดสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2562 91 ครั้ง
175.12 KB
8 พ.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน เรื่อง จ้างพิมพ์คู่มือ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 สำหรับกรรมการคุมสอบ 130 ครั้ง
135.08 KB
8 พ.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน เรื่อง จ้างพิมพ์คู่มือ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 สำหรับหัวหน้าสนามสอบและกรรมการกลาง 139 ครั้ง
136.11 KB
3 ต.ค. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน เรื่อง จ้างให้บริการสายสัญญาณ (Leased Line) สำหรับระบบศูนย์ข้อมูลสำรอง (DR-Site) ปีงบประมาณ 2562 145 ครั้ง
124.39 KB
3 ต.ค. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร (E-Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 141 ครั้ง
130.68 KB
28 ก.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน เรื่อง จ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ สำหรับส่วนกลางของ สทศ. ประจำปีงบประมาณ 2562 137 ครั้ง
116.11 KB
28 ก.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน เรื่อง จัดซื้ออุปกรณ์ Load Balance สำหรับโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2562 134 ครั้ง
312.93 KB
20 ก.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน เรื่องจ้างจัดพิมพ์ปฏิทิน พร้อมจัดส่ง ประจำปี พ.ศ. 2562 94 ครั้ง
209.89 KB
18 ก.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน เรื่องจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ สทศ. ประจำปีงบประมาณ 2562 96 ครั้ง
213.68 KB