รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
30 พ.ค. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน เรื่อง โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 25 ครั้ง
343.51 KB
7 พ.ค. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน เรื่อง จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการจัดทำรายการการวิเคราะห์ปรับเทียบคะแนนฯ 23 ครั้ง
144.78 KB
6 มี.ค. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน เรื่อง โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) 23 ครั้ง
378.36 KB
22 ธ.ค. 2560 ประกาศเผยแพร่แผน เรื่อง การดำเนินการจัดพิมพ์คู่มือการจัดสอบ GAT PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2561 21 ครั้ง
323.3 KB
13 ธ.ค. 2560 รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 226 ครั้ง
121.41 KB
1 ธ.ค. 2560 ประกาศเผยแพร่แผน เรื่อง จ้างพิมพ์คู่มือ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2560 สำหรับกรรมการกลาง 20 ครั้ง
28.91 KB
1 ธ.ค. 2560 ประกาศเผยแพร่แผน เรื่อง จ้างขนส่งคู่มือ DVD การทดสอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2560 19 ครั้ง
28.91 KB
16 พ.ย. 2560 ประกาศเผยแพร่แผน เรื่อง ซื้ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์การจัดการสำรองข้อมูล 21 ครั้ง
133.22 KB
31 ต.ค. 2560 ประกาศเผยแพร่แผน เรื่อง จ้างพิมพ์คู่มือ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2560 สำหรับกรรมการคุมสอบ 19 ครั้ง
28.67 KB
16 ต.ค. 2560 ประกาศเผยแพร่แผน เรื่อง จัดพิมพ์ปฏิทินและ สคส. พร้อมจัดส่ง ประจำปี พ.ศ. 2561 19 ครั้ง
312.31 KB