รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
18 ก.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน เรื่อง จ้างเหมาบริการสัญญาณสื่อสารฯ อินเตอร์เนต สำหรับใช้ในสำนักงาน ปีงบประมาณ 2562 7 ครั้ง
370.38 KB
12 ก.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน เรื่อง จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถสำหรับใช้ส่วนกลาง ปีงบประมาณ 2562 5 ครั้ง
291.39 KB
16 ส.ค. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน เรื่อง จ้างจัดทำข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อรองรับการทดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2561 21 ครั้ง
164.38 KB
30 พ.ค. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน เรื่อง โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 72 ครั้ง
343.51 KB
7 พ.ค. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน เรื่อง จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการจัดทำรายการการวิเคราะห์ปรับเทียบคะแนนฯ 76 ครั้ง
144.78 KB
6 มี.ค. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน เรื่อง โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) 75 ครั้ง
378.36 KB
22 ธ.ค. 2560 ประกาศเผยแพร่แผน เรื่อง การดำเนินการจัดพิมพ์คู่มือการจัดสอบ GAT PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2561 69 ครั้ง
323.3 KB
13 ธ.ค. 2560 รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 277 ครั้ง
121.41 KB
1 ธ.ค. 2560 ประกาศเผยแพร่แผน เรื่อง จ้างพิมพ์คู่มือ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2560 สำหรับกรรมการกลาง 63 ครั้ง
28.91 KB
1 ธ.ค. 2560 ประกาศเผยแพร่แผน เรื่อง จ้างขนส่งคู่มือ DVD การทดสอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2560 69 ครั้ง
28.91 KB