ประกาศ สทศ.

วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
25 ก.พ. 2559 ประกาศ เปลี่ยนแปลงอาคารสอบของสนามสอบโรงเรียนดาราสมุทร จ.ชลบุรี ในการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559 5283 ครั้ง
212.6 KB
30 ต.ค. 2558 ประกาศ การขอหนังสือรับรองผลการทดสอบทางการศึกษา O-NET 23374 ครั้ง
92 KB
30 ต.ค. 2558 ประกาศ การขอหนังสือรับรองผลการทดสอบทางการศึกษา GAT/PAT 11593 ครั้ง
92.47 KB
30 ต.ค. 2558 ประกาศ การขอหนังสือรับรองผลการทดสอบทางการศึกษา วิชาสามัญ 9 วิชา 8054 ครั้ง
90.53 KB
29 ต.ค. 2558 ประกาศ การขอเปลี่ยนแปลงวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2559 10112 ครั้ง
93.59 KB
27 ต.ค. 2558 ประกาศ การยื่นเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 2939 ครั้ง
194.53 KB
9 ก.ย. 2558 ประกาศ กำหนดการและรายละเอียดในการดำเนินการให้บริการการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2559 15952 ครั้ง
243.67 KB
31 ส.ค. 2558 ประกาศ การรับสมัครสอบการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2559 19475 ครั้ง
125.18 KB
31 ส.ค. 2558 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดวิชาในการทดสอบ O-NET 8434 ครั้ง
725 KB
2 เม.ย. 2558 การให้บริการขอดูกระดาษคำตอบในการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 2554 ครั้ง
138.62 KB