จัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง วันที่ยื่นซอง ดาวน์โหลด
17 ก.ค. 2560 สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับรองรับการขยายพื้นที่ของ สทศ. 24 ก.ค. 2560 34 ครั้ง
107.56 KB
23 พ.ค. 2560 ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุง พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center) และระบบสำรอง และกู้คืน สารสนเทศจากภัยพิบัติ (Disaster and Recovery Site) 9 มิ.ย. 2560 71 ครั้ง
67.46 KB
9 พ.ค. 2560 (ปรับปรุงร่าง) โครงการปรับปรุง พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล และระบบสำรองและกู้คืนสารสนเทศจากภัยพิบัติ - 64 ครั้ง
147.31 KB
24 มี.ค. 2560 (ร่าง) โครงการปรับปรุง พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล และระบบสำรองและกู้คืนสารสนเทศจากภัยพิบัติ - 199 ครั้ง
150.5 KB
2 ธ.ค. 2559 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นการสอบราคาจัดซื้อดินสอ 2B และยางลบ O-NET ป.6 และ I-NET ตอนต้น - 7 ครั้ง
44.7 KB
30 พ.ย. 2559 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นการสอบราคาจ้างพิมพ์พร้อมออกแบบคู่มือการจัดสอบฯ V-NET ปีการศึกษา 2559 - 25 ครั้ง
47.29 KB
30 พ.ย. 2559 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นการสอบราคาจ้างทำสำเนา DVD การจัดสอบ O-NET ระดับชั้น ป.6,ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 - 8 ครั้ง
45.07 KB
30 พ.ย. 2559 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นการสอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือ O-NET หัวหน้าสนามสอบและกรรมการกลาง - 24 ครั้ง
46.42 KB
23 พ.ย. 2559 สอบราคาซื้อดินสอดำ 2B และยางลบดินสอ ปีการศึกษา 2559 1 ธ.ค. 2559 291 ครั้ง
93.97 KB
23 พ.ย. 2559 ยกเลิกการสอบราคาซื้อดินสอดำ 2B และยางลบดินสอ ปีการศึกษา 2559 - 254 ครั้ง
55.15 KB