จัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง วันที่ยื่นซอง ดาวน์โหลด
9 พ.ค. 2560 (ปรับปรุงร่าง) โครงการปรับปรุง พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล และระบบสำรองและกู้คืนสารสนเทศจากภัยพิบัติ - 5 ครั้ง
147.31 KB
24 มี.ค. 2560 (ร่าง) โครงการปรับปรุง พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล และระบบสำรองและกู้คืนสารสนเทศจากภัยพิบัติ - 127 ครั้ง
150.5 KB
23 พ.ย. 2559 สอบราคาซื้อดินสอดำ 2B และยางลบดินสอ ปีการศึกษา 2559 1 ธ.ค. 2559 255 ครั้ง
93.97 KB
23 พ.ย. 2559 ยกเลิกการสอบราคาซื้อดินสอดำ 2B และยางลบดินสอ ปีการศึกษา 2559 - 217 ครั้ง
55.15 KB
23 พ.ย. 2559 จ้างพิมพ์พร้อมออกแบบคู่มือการจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 1 ธ.ค. 2559 244 ครั้ง
608.84 KB
23 พ.ย. 2559 จ้างพิมพ์พร้อมออกแบบคู่มือการจัดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2559 1 ธ.ค. 2559 226 ครั้ง
648.96 KB
18 พ.ย. 2559 จ้างทำสำเนา DVD การจัดสอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 29 พ.ย. 2559 230 ครั้ง
109.59 KB
18 พ.ย. 2559 จ้างพิมพ์คู่มือจัดสอบ O-NET ม.6 สำหรับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ 29 พ.ย. 2559 237 ครั้ง
111.12 KB
18 พ.ย. 2559 จ้างพิมพ์คู่มือจัดสอบ O-NET ป.6 ม.3 สำหรับกรรมการคุมสอบ 29 พ.ย. 2559 213 ครั้ง
660.86 KB
18 พ.ย. 2559 จ้างพิมพ์คู่มือจัดสอบ O-NET ป.6 ม.3 สำหรับสนามสอบและกรรมการกลาง 29 พ.ย. 2559 221 ครั้ง
673.16 KB