จัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง วันที่ยื่นซอง ดาวน์โหลด
27 มี.ค. 2560 (ร่าง) โครงการปรับปรุง พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล และระบบสำรองและกู้คืนสารสนเทศจากภัยพิบัติ - 87 ครั้ง
150.5 KB
23 พ.ย. 2559 สอบราคาซื้อดินสอดำ 2B และยางลบดินสอ ปีการศึกษา 2559 1 ธ.ค. 2559 240 ครั้ง
93.97 KB
23 พ.ย. 2559 ยกเลิกการสอบราคาซื้อดินสอดำ 2B และยางลบดินสอ ปีการศึกษา 2559 - 204 ครั้ง
55.15 KB
23 พ.ย. 2559 จ้างพิมพ์พร้อมออกแบบคู่มือการจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 1 ธ.ค. 2559 226 ครั้ง
608.84 KB
23 พ.ย. 2559 จ้างพิมพ์พร้อมออกแบบคู่มือการจัดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2559 1 ธ.ค. 2559 210 ครั้ง
648.96 KB
18 พ.ย. 2559 จ้างทำสำเนา DVD การจัดสอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 29 พ.ย. 2559 216 ครั้ง
109.59 KB
18 พ.ย. 2559 จ้างพิมพ์คู่มือจัดสอบ O-NET ม.6 สำหรับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ 29 พ.ย. 2559 225 ครั้ง
111.12 KB
18 พ.ย. 2559 จ้างพิมพ์คู่มือจัดสอบ O-NET ป.6 ม.3 สำหรับกรรมการคุมสอบ 29 พ.ย. 2559 194 ครั้ง
660.86 KB
18 พ.ย. 2559 จ้างพิมพ์คู่มือจัดสอบ O-NET ป.6 ม.3 สำหรับสนามสอบและกรรมการกลาง 29 พ.ย. 2559 209 ครั้ง
673.16 KB
7 พ.ย. 2559 สอบราคาซื้อดินสอดำ 2B และยางลบดินสอ ปีการศึกษา 2559 - 211 ครั้ง
638.13 KB