จัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง วันที่ยื่นซอง ดาวน์โหลด
23 พ.ค. 2560 ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุง พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center) และระบบสำรอง และกู้คืน สารสนเทศจากภัยพิบัติ (Disaster and Recovery Site) 9 มิ.ย. 2560 33 ครั้ง
67.46 KB
9 พ.ค. 2560 (ปรับปรุงร่าง) โครงการปรับปรุง พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล และระบบสำรองและกู้คืนสารสนเทศจากภัยพิบัติ - 35 ครั้ง
147.31 KB
24 มี.ค. 2560 (ร่าง) โครงการปรับปรุง พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล และระบบสำรองและกู้คืนสารสนเทศจากภัยพิบัติ - 166 ครั้ง
150.5 KB
23 พ.ย. 2559 สอบราคาซื้อดินสอดำ 2B และยางลบดินสอ ปีการศึกษา 2559 1 ธ.ค. 2559 270 ครั้ง
93.97 KB
23 พ.ย. 2559 ยกเลิกการสอบราคาซื้อดินสอดำ 2B และยางลบดินสอ ปีการศึกษา 2559 - 235 ครั้ง
55.15 KB
23 พ.ย. 2559 จ้างพิมพ์พร้อมออกแบบคู่มือการจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 1 ธ.ค. 2559 265 ครั้ง
608.84 KB
23 พ.ย. 2559 จ้างพิมพ์พร้อมออกแบบคู่มือการจัดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2559 1 ธ.ค. 2559 239 ครั้ง
648.96 KB
18 พ.ย. 2559 จ้างทำสำเนา DVD การจัดสอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 29 พ.ย. 2559 242 ครั้ง
109.59 KB
18 พ.ย. 2559 จ้างพิมพ์คู่มือจัดสอบ O-NET ม.6 สำหรับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ 29 พ.ย. 2559 249 ครั้ง
111.12 KB
18 พ.ย. 2559 จ้างพิมพ์คู่มือจัดสอบ O-NET ป.6 ม.3 สำหรับกรรมการคุมสอบ 29 พ.ย. 2559 228 ครั้ง
660.86 KB