จัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง วันที่ยื่นซอง ดาวน์โหลด
20 ต.ค. 2559 สอบราคาจ้างพิมพ์พร้อมจัดส่งวารสาร NIEIS News ประจำปีงบประมาณ 2560 - 17 ครั้ง
598 KB
1 ส.ค. 2559 สอบราคาจ้างทำความสะอาดฐานข้อมูล (Data Cleansing) ประจำปีงบประมาณ 2559 - 313 ครั้ง
615.49 KB
14 มิ.ย. 2559 ยกเลิกการสอบราคาจ้างตรวจสอบบัญชี ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่ 2) - 390 ครั้ง
362.13 KB
23 พ.ค. 2559 สอบราคาจ้างตรวจสอบบัญชี ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่ 2) - 446 ครั้ง
635.73 KB
17 พ.ค. 2559 ยกเลิกการสอบราคาจ้างตรวจสอบบัญชี ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2559 - 434 ครั้ง
322.07 KB
19 เม.ย. 2559 สอบราคาจ้างตรวจสอบบัญชี ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2559 28 เม.ย. 2559 424 ครั้ง
623.86 KB
17 ก.พ. 2559 ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุง พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center) และระบบสำรอง และกู้คืนสารสนเทศจากภัยพิบัติ (Disaster and Recovery Site) โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 10 มี.ค. 2559 840 ครั้ง
83.5 KB
4 ก.พ. 2559 ร่าง TOR โครงการปรับปรุง พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center Site) และระบบสำรองและกู้คืนสารสนเทศจากภัยพิบัติ (Disaster and Recovery Site) ครั้งที่ 2 - 761 ครั้ง
198.92 KB
30 ธ.ค. 2558 ร่าง TOR โครงการปรับปรุง พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลฯ - 1047 ครั้ง
505.1 KB
18 ธ.ค. 2558 สอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือการจัดสอบ O-NET ป.6 และม.3 ปีการศึกษา 2558 28 ธ.ค. 2558 1051 ครั้ง
76.39 KB