จัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง วันที่ยื่นซอง ดาวน์โหลด
18 ต.ค. 2560 ประกวดราคาซื้อดินสอ 2B และยางลบดินสอ สำหรับการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 และการทดสอบ I-NET ต้อนต้น ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 27 ต.ค. 2560 6 ครั้ง
206.59 KB
17 ต.ค. 2560 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อดินสอ 2B และยางลบดินสอ สำหรับการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 และการทดสอบ I-NET ต้อนต้น ปีการศึกษา 2560 - 5 ครั้ง
77.04 KB
6 ต.ค. 2560 ประกวดราคาซื้อดินสอ 2B และยางลบดินสอ สำหรับการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 และการทดสอบ I-NET ต้อนต้น ปีการศึกษา 2560 17 ต.ค. 2560 18 ครั้ง
204.2 KB
23 ส.ค. 2560 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นการสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับดำเนินงานแผนการพัฒนาระบบการตรวจข้อสอบอัตนัย - 96 ครั้ง
45.13 KB
23 ส.ค. 2560 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นการสอบราคาจ้างพิมพ์และจัดส่ง NIETS News ปีงบประมาณ 2561 - 74 ครั้ง
173.05 KB
17 ส.ค. 2560 สอบราคาจัดจ้างการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการการทดสอบ GAT/PAT และ วิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2561 30 ส.ค. 2560 155 ครั้ง
109.99 KB
11 ส.ค. 2560 สอบราคาจ้างพิมพ์และจัดส่ง NIETS News ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 22 ส.ค. 2560 160 ครั้ง
119.1 KB
4 ส.ค. 2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ 11 ส.ค. 2560 207 ครั้ง
519.95 KB
2 ส.ค. 2560 จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับดำเนินงานแผนการพัฒนาระบบการตรวจข้อสอบอัตนัยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 10 ส.ค. 2560 91 ครั้ง
713.09 KB
25 ก.ค. 2560 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นการสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายฯ สำหรับรองรับการขยายพื้นที่ของ สทศ. - 46 ครั้ง
43.69 KB