จัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง วันที่ยื่นซอง ดาวน์โหลด
1 ส.ค. 2559 สอบราคาจ้างทำความสะอาดฐานข้อมูล (Data Cleansing) ประจำปีงบประมาณ 2559 - 219 ครั้ง
615.49 KB
14 มิ.ย. 2559 ยกเลิกการสอบราคาจ้างตรวจสอบบัญชี ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่ 2) - 308 ครั้ง
362.13 KB
23 พ.ค. 2559 สอบราคาจ้างตรวจสอบบัญชี ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่ 2) - 370 ครั้ง
635.73 KB
17 พ.ค. 2559 ยกเลิกการสอบราคาจ้างตรวจสอบบัญชี ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2559 - 361 ครั้ง
322.07 KB
19 เม.ย. 2559 สอบราคาจ้างตรวจสอบบัญชี ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2559 28 เม.ย. 2559 399 ครั้ง
623.86 KB
17 ก.พ. 2559 ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุง พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center) และระบบสำรอง และกู้คืนสารสนเทศจากภัยพิบัติ (Disaster and Recovery Site) โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 10 มี.ค. 2559 815 ครั้ง
83.5 KB
4 ก.พ. 2559 ร่าง TOR โครงการปรับปรุง พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center Site) และระบบสำรองและกู้คืนสารสนเทศจากภัยพิบัติ (Disaster and Recovery Site) ครั้งที่ 2 - 737 ครั้ง
198.92 KB
30 ธ.ค. 2558 ร่าง TOR โครงการปรับปรุง พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลฯ - 1020 ครั้ง
505.1 KB
18 ธ.ค. 2558 สอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือการจัดสอบ O-NET ป.6 และม.3 ปีการศึกษา 2558 28 ธ.ค. 2558 1026 ครั้ง
76.39 KB
11 พ.ย. 2558 สอบราคาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสถาบันทดสอบฯ 20 พ.ย. 2558 363 ครั้ง
73.91 KB