จัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง วันที่ยื่นซอง ดาวน์โหลด
23 พ.ย. 2559 สอบราคาซื้อดินสอดำ 2B และยางลบดินสอ ปีการศึกษา 2559 1 ธ.ค. 2559 193 ครั้ง
93.97 KB
23 พ.ย. 2559 ยกเลิกการสอบราคาซื้อดินสอดำ 2B และยางลบดินสอ ปีการศึกษา 2559 - 172 ครั้ง
55.15 KB
23 พ.ย. 2559 จ้างพิมพ์พร้อมออกแบบคู่มือการจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 1 ธ.ค. 2559 200 ครั้ง
608.84 KB
23 พ.ย. 2559 จ้างพิมพ์พร้อมออกแบบคู่มือการจัดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2559 1 ธ.ค. 2559 175 ครั้ง
648.96 KB
18 พ.ย. 2559 จ้างทำสำเนา DVD การจัดสอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 29 พ.ย. 2559 186 ครั้ง
109.59 KB
18 พ.ย. 2559 จ้างพิมพ์คู่มือจัดสอบ O-NET ม.6 สำหรับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ 29 พ.ย. 2559 196 ครั้ง
111.12 KB
18 พ.ย. 2559 จ้างพิมพ์คู่มือจัดสอบ O-NET ป.6 ม.3 สำหรับกรรมการคุมสอบ 29 พ.ย. 2559 165 ครั้ง
660.86 KB
18 พ.ย. 2559 จ้างพิมพ์คู่มือจัดสอบ O-NET ป.6 ม.3 สำหรับสนามสอบและกรรมการกลาง 29 พ.ย. 2559 179 ครั้ง
673.16 KB
7 พ.ย. 2559 สอบราคาซื้อดินสอดำ 2B และยางลบดินสอ ปีการศึกษา 2559 - 180 ครั้ง
638.13 KB
3 พ.ย. 2559 จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ 15 พ.ย. 2559 266 ครั้ง
651.58 KB