จัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง วันที่ยื่นซอง ดาวน์โหลด
20 ก.ย. 2561 จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมพนักงานขับรถ ปีงบประมาณ 2562 9 ต.ค. 2561 3 ครั้ง
198.59 KB
18 ม.ค. 2561 ยกเลิกการจ้างขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2560 - 310 ครั้ง
67.79 KB
6 ธ.ค. 2560 ประกวดราคาจ้างขนส่งคู่มือ วีดิทัศน์ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ธ.ค. 2560 139 ครั้ง
183.3 KB
17 พ.ย. 2560 ประกวดราคาจ้างจัดทำสำเนาวีดิทัศน์สำหรับการจัดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2560 27 พ.ย. 2560 327 ครั้ง
185.8 KB
3 พ.ย. 2560 ประกวดราคาจ้างพิมพ์คู่มือจัดสอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2560 สำหรับกรรมการคุมสอบ ด้วยวิธี E-bidding 10 พ.ย. 2560 315 ครั้ง
221.47 KB
31 ต.ค. 2560 ประกวดราคาจ้างพิมพ์คู่มือจัดสอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2560 สำหรับหัวหน้าสนามสอบและกรรมการกลาง ด้วยวิธี E-bidding 8 พ.ย. 2560 253 ครั้ง
217.67 KB
20 ต.ค. 2560 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ - 254 ครั้ง
45.55 KB
19 ต.ค. 2560 ประกวดราคาจ้างจัดพิมพ์ปฏิทินและ สคส. พร้อมจัดส่ง ประจำปี พ.ศ. 2561 31 ต.ค. 2560 322 ครั้ง
50.29 KB
18 ต.ค. 2560 ประกวดราคาซื้อดินสอ 2B และยางลบดินสอ สำหรับการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 และการทดสอบ I-NET ต้อนต้น ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 27 ต.ค. 2560 279 ครั้ง
206.59 KB
17 ต.ค. 2560 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อดินสอ 2B และยางลบดินสอ สำหรับการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 และการทดสอบ I-NET ต้อนต้น ปีการศึกษา 2560 - 264 ครั้ง
77.04 KB