ผลการจัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
17 ส.ค. 2559 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดฐานข้อมูล 271 ครั้ง
67.63 KB
8 ม.ค. 2559 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์คู่มือจัดสอบฯ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2558 217 ครั้ง
66.05 KB
9 ธ.ค. 2558 ผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสถาบันทดสอบ ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2559 162 ครั้ง
69.89 KB
27 พ.ย. 2558 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดินสอ 2B และยางลบดินสอ 135 ครั้ง
70.25 KB
9 พ.ย. 2558 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์พร้อมบรรจุปฏิทิน ประจำปี พ.ศ. 2559 177 ครั้ง
66.24 KB
21 ต.ค. 2558 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์พร้อมจัดส่งวารสาร NIETS News ปีงบประมาณ 2559 294 ครั้ง
67.49 KB
4 มิ.ย. 2558 ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อโครงการจัดทำระบบการจัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) 343 ครั้ง
71.9 KB
27 พ.ค. 2558 ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน 7 เครื่อง 332 ครั้ง
71.16 KB
24 เม.ย. 2558 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2558 348 ครั้ง
70.01 KB
10 มี.ค. 2558 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 343 ครั้ง
68.1 KB