ผลการจัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
6 มี.ค. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงเว็บไซต์สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ครั้ง
165.5 KB
5 มี.ค. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 5 ครั้ง
177.51 KB
26 ก.พ. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ O-NET ป.6 ม.3 รอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย 8 ครั้ง
122.49 KB
21 ก.พ. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างขนส่งรับกระดาษคำตอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 18 แห่ง มายัง สทศ. (จากศูนย์สอบมา สทศ.) 8 ครั้ง
151.74 KB
21 ก.พ. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560 (สทศ. ไปยังศูนย์สอบ) 6 ครั้ง
135.97 KB
21 ก.พ. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจกระดาษคำตอบ O-NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีการคัดเลือก 125 ครั้ง
136.69 KB
20 ก.พ. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจกระดาษคำตอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีคัดเลือก 90 ครั้ง
155.27 KB
15 ก.พ. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรับกระดาษคำตอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 กลับจากศูนย์สอบ 83 ครั้ง
107.6 KB
15 ก.พ. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรับกระดาษคำตอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 กลับจากศูนย์สอบ 96 ครั้ง
107.07 KB
15 ก.พ. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจกระดาษคำตอบ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีคัดเลือก 86 ครั้ง
83.97 KB