ผลการจัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
14 ก.ย. 2560 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ GAT/PAT และ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีงบประมาณ 2561 27 ครั้ง
218.82 KB
4 ก.ย. 2560 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์และจัดส่ง NIETS News ประจำปีงบประมาณ 2561 70 ครั้ง
61.42 KB
23 ส.ค. 2560 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับดำเนินงานแผนการพัฒนาระบบการตรวจอัตนัย 60 ครั้ง
498.62 KB
1 ส.ค. 2560 ผู้ชนะการสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายฯ สำหรับรองรับการขยายพื้นที่ของ สทศ. 64 ครั้ง
78.92 KB
19 ก.ค. 2560 ผลการพิจารณางานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินคุณลักษณะอังพึงประสงค์รอบด้านฯ 20 ครั้ง
96.15 KB
9 ธ.ค. 2559 ผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือ N-NET 642 ครั้ง
381.92 KB
9 ธ.ค. 2559 ผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือ V-NET 582 ครั้ง
361.59 KB
6 ธ.ค. 2559 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์พร้อมออกแบบคู่มือฯ O-NET ม.6 สำหรับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ 599 ครั้ง
367.16 KB
6 ธ.ค. 2559 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์พร้อมออกแบบคู่มือฯ O-NET ป.6 ม.3 สำหรับหัวหน้าสนามสอบและกรรมการกลาง 549 ครั้ง
373.21 KB
6 ธ.ค. 2559 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์พร้อมออกแบบคู่มือฯ O-NET ป.6 ม.3 สำหรับกรรมการคุมสอบ 529 ครั้ง
375.78 KB