ผลการจัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
16 ม.ค. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างขนส่งวีดิทัศน์ เอกสารประชาสัมพันธ์ และคู่มือการจัดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2561 10 ครั้ง
67.46 KB
14 ม.ค. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างขนส่งเอกสารจัดสอบ คู่มือ การทดสอบฯ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 8 ครั้ง
167.87 KB
4 ม.ค. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ การทดสอบฯ B-NET ปีการศึกษา 2561 76 ครั้ง
73.36 KB
4 ม.ค. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างผลิตแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ เอกสารจัดสอบ การทดสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 67 ครั้ง
68.85 KB
4 ม.ค. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ การทดสอบฯ V-NET ปีการศึกษา 2561 65 ครั้ง
71.08 KB
4 ม.ค. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ การทดสอบฯ I-NET ปีการศึกษา 2561 77 ครั้ง
74.56 KB
25 ธ.ค. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งวีดิทัศน์ คู่มือสำหรับหัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบ เอกสารและอุปกรณ์ การทดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 73 ครั้ง
78.86 KB
19 ธ.ค. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โครงการพัฒนาระบบการทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทัลฯ 72 ครั้ง
82.07 KB
11 ธ.ค. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2561 103 ครั้ง
86.11 KB
7 ธ.ค. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างผลิตแบบทดสอบ กระดาษคำตอบและเอกสารจัดสอบ การทดสอบฯ I-NET ปีการศึกษา 2561 87 ครั้ง
67.84 KB