ผลการจัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
13 ธ.ค. 2560 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจกระดาษคำตอบ V-NET ปีการศึกษา 2560 16 ครั้ง
82.77 KB
4 ธ.ค. 2560 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีคัดเลือก 12 ครั้ง
67.28 KB
1 ธ.ค. 2560 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำของ/จ้างเหมาบริการงานพัฒนาและประเมินผลสถาบันฯ (โครงการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการของ สทศ.) 4 ครั้ง
109.95 KB
21 พ.ย. 2560 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ เอกสารจัดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2560 58 ครั้ง
221.92 KB
21 พ.ย. 2560 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบ และออกเลขที่นั่งสอบการทดสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 47 ครั้ง
21.6 KB
17 พ.ย. 2560 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งวีดิทัศน์ และคู่มือการจัดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2560 สำหรับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ 43 ครั้ง
75.89 KB
16 พ.ย. 2560 ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างพิมพ์คู่มือจัดสอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2560 สำหรับกรรมการคุมสอบ 43 ครั้ง
215.8 KB
14 พ.ย. 2560 ผู้ชนะประกวดราคาจ้างพิมพ์คู่มือจัดสอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2560 สำหรับหัวหน้าสนามสอบและกรรมการกลาง 46 ครั้ง
83.99 KB
10 พ.ย. 2560 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ 47 ครั้ง
20.79 KB
7 พ.ย. 2560 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อดินสอ 2B ยางลบ สำหรับการทดสอบ O-NET ป.6 และ I-NET ปีการศึกษา 2560 51 ครั้ง
88.22 KB