รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
27 เม.ย. 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ประจำเดือน ต.ค.59 - มี.ค.60) 260 ครั้ง
156.82 KB
25 ต.ค. 2559 สรุปผลการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (ประจำเดือน เม.ย. - ก.ย. 2559) 227 ครั้ง
77.69 KB
25 ต.ค. 2559 สรุปผลการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ประจำเดือน เม.ย. - ก.ย. 2559) 218 ครั้ง
53.59 KB
28 มิ.ย. 2559 รายงานผลปฎิบัติการจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประจำเดือน ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559) 752 ครั้ง
103.61 KB
28 มิ.ย. 2559 รายงานผลปฎิบัติการจัดซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประจำเดือน ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559) 668 ครั้ง
73.41 KB
27 ต.ค. 2558 รายงานผลปฎิบัติการจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เดือน ตุลาคม 2557-กันยายน 2558) 720 ครั้ง
223.5 KB
20 เม.ย. 2558 รายงานผลปฎิบัติการจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เดือน ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558) 504 ครั้ง
175.7 KB
20 ต.ค. 2557 รายงานผลปฎิบัติการจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 537 ครั้ง
200.29 KB
22 มิ.ย. 2556 รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 475 ครั้ง
258.97 KB