รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
13 ธ.ค. 2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อและเช่า ปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560) 144 ครั้ง
288.23 KB
13 ธ.ค. 2560 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560) 152 ครั้ง
852.27 KB
27 เม.ย. 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) 407 ครั้ง
156.82 KB
25 ต.ค. 2559 สรุปผลการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (เมษายน - กันยายน 2559) 389 ครั้ง
77.69 KB
25 ต.ค. 2559 สรุปผลการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2559 (เมษายน - กันยายน 2559) 367 ครั้ง
53.59 KB
28 มิ.ย. 2559 รายงานผลปฎิบัติการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559) 874 ครั้ง
103.61 KB
28 มิ.ย. 2559 รายงานผลปฎิบัติการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559) 792 ครั้ง
73.41 KB
27 ต.ค. 2558 รายงานผลปฎิบัติการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558) 850 ครั้ง
223.5 KB
20 เม.ย. 2558 รายงานผลปฎิบัติการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558) 609 ครั้ง
175.7 KB
20 ต.ค. 2557 รายงานผลปฎิบัติการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 642 ครั้ง
200.29 KB