ข่าวประชาสัมพันธ์


รมช.ศธ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

3 มีนาคม 2561 รมช.ศธ. (ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ สทศ. (รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์), รองเลขา กพฐ. (นางสุกัญญา งามบรรจง) และคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

3 มี.ค. 2561 15:34 น. อ่านต่อ

รมช.ศธ. และผู้อำนวยการ สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2560

3 ก.พ. 2561 รมช.ศธ. (ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร) และผู้อำนวยการ สทศ. (รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์) พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2560 ณ สนามสอบโรงเรียนสามเสนนอก

3 ก.พ. 2561 15:42 น. อ่านต่อ

สทศ. จัดสอบ I-NET ประจำปีการศึกษา 2560

20 มกราคม 2561 สทศ. จัดสอบ I-NET ประจำปีการศึกษา 2560 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 66,055 คน

20 ม.ค. 2561 16:27 น. อ่านต่อ

สทศ. จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ 7 สนาม ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์สอบ สทศ.

9 ม.ค. 2561 สทศ. จัดประชุมชี้แจงสนามสอบ I-NET 7 สนาม ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์สอบ สทศ. ประจำปีการศึกษา 2560

10 ม.ค. 2561 09:29 น. อ่านต่อ