ข่าวประชาสัมพันธ์


สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดพิษณุโลก

18 กรกฎาคม 2561 สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 แนะศูนย์สอบประชาสัมพันธ์โรงเรียนในการเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561

18 ก.ค. 2561 16:37 น. อ่านต่อ

สทศ. ประชุมศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดนครราชสีมา

13 กรกฎาคม 2561 สทศ. ประชุมศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 ย้ำให้ศูนย์สอบและสถานศึกษาปฏิบัติตามปฏิทินการดำเนินการทดสอบ O-NET

13 ก.ค. 2561 14:59 น. อ่านต่อ

สทศ. ประชุมศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดอุบลราชธานี

11 กรกฎาคม 2561 สทศ. ประชุมศูนย์สอบ O-NET ป.6 ม.3 พร้อมประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนดาวน์โหลดตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET นำไปทดลองใช้ภายในชั้นเรียน

11 ก.ค. 2561 15:50 น. อ่านต่อ

ผอ.สทศ. บรรยายเรื่อง “การสอนแบบครูมืออาชีพ เพื่อให้ผลสอบ B-NET และ O-NET สูงขึ้น : อริยสัจ 4”

5 กรกฎาคม 2561 ผอ.สทศ. บรรยายเรื่อง “การสอนแบบครูมืออาชีพ เพื่อให้ผลสอบ B-NET และ O-NET สูงขึ้น : อริยสัจ 4” ให้แก่สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2

6 ก.ค. 2561 14:05 น. อ่านต่อ

สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดสุราษฏร์ธานี

5 กรกฎาคม 2561 สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดสุราษฏร์ธานี พร้อมแนะโรงเรียนดาว์นโหลดตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ไปทดลองใช้ในชั้นเรียน

5 ก.ค. 2561 16:15 น. อ่านต่อ

สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ I-NET ปีการศึกษา 2561 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ I-NET ปีการศึกษา 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

5 ก.ค. 2561 15:42 น. อ่านต่อ

สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ I-NET ปีการศึกษา 2561 จังหวัดสงขลา

3 กรกฎาคม 2561 สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ I-NET ปีการศึกษา 2561 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

4 ก.ค. 2561 11:27 น. อ่านต่อ

สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดสงขลา

3 กรกฎาคม 2561 สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดสงขลา พร้อมเชิญชวนเข้าร่วมทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 2/2561 สมัครสอบวันที่ 16 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2561

3 ก.ค. 2561 15:06 น. อ่านต่อ

สทศ. แนะการนำผลสอบ O-NET พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

28 มิ.ย 2561 สทศ. แนะการนำผลสอบ O-NET พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น พร้อมเชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการทดสอบผ่านระบบ E-LEARNING

29 มิ.ย. 2561 16:26 น. อ่านต่อ

สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดนนทบุรี

27 มิ.ย. 2561 สทศ.จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม. 3 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการทดสอบ ผ่านระบบ E-LEARNING

29 มิ.ย. 2561 16:00 น. อ่านต่อ