ข่าวประชาสัมพันธ์


สทศ. จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2560

สทศ. จัดสอบ V-NET ระดับชั้น ปวช.3 ปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 และสอบ V-NET ระดับชั้น ปวส.2 ปีการศึกษา 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560

16 ธ.ค. 2560 16:02 น. อ่านต่อ

ผอ.สทศ. บรรยายพิเศษเรื่อง “การสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองข้อสอบ B-NET ตามผังการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint)”

14 – 17 ธ.ค. 60 สทศ. ได้ดำเนินการจัดประชุมพัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัดผลทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมนพเก้า โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จ.นครปฐม

15 ธ.ค. 2560 16:50 น. อ่านต่อ

สทศ. จัดประชุมชี้แจงโครงการตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2560

15 ธ.ค. 60 สทศ. จัดประชุมชี้แจงโครงการตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 เพื่อกำกับการบริหารการจัดสอบในสนามสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

15 ธ.ค. 2560 16:36 น. อ่านต่อ

สทศ. จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Creative Assessment in Large-scale Testing Context”

14 ธ.ค. 60 สทศ. จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Creative Assessment in Large-scale Testing Context” โดย Prof. Dr. Todd Lubart และคณะ จาก Paris Descartes University ประเทศฝรั่งเศส

14 ธ.ค. 2560 17:35 น. อ่านต่อ

สทศ. ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

5 ธ.ค. 2560 ดร.วารุณี เลียววิวัฒน์ชัย รองผู้อำนวยการ สทศ. พร้อมกับเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ กระทรวงศึกษาธิการ

5 ธ.ค. 2560 11:55 น. อ่านต่อ

สทศ. ปิดระบบการเลือกสนามสอบ GAT/PAT ในจังหวัดกรุงเทพฯ นนทบุรี และปทุมธานี พร้อมเปิดระบบให้เลือกสนามสอบอีกครั้งในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น.

สทศ. ปิดระบบการเลือกสนามสอบ GAT/PAT ในจังหวัดกรุงเทพฯ นนทบุรี และปทุมธานี พร้อมเปิดระบบให้เลือกสนามสอบอีกครั้งในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น. ส่วนผู้สมัครในจังหวัดอื่นๆ (นอกเหนือจากกรุงเทพฯ นนทบุรี และปทุมธานี) สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้ตามปกติ

22 พ.ย. 2560 14:48 น. อ่านต่อ

สทศ. เยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ กฟภ.

14 พ.ย. 60 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. สำนักงานใหญ่

15 พ.ย. 2560 15:00 น. อ่านต่อ

ผอ.สทศ. บรรยายพิเศษเรื่อง “ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” ให้แก่สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 9

11-12 พ.ย. 60 สทศ.ได้จัดอบรมครูที่สอนในวิชาพระพุทธศาสนา กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จำนวน 36 โรงเรียน รวมจำนวน 344 รูป/คน ที่จังหวัดอุบลราชธานี

13 พ.ย. 2560 14:39 น. อ่านต่อ