ข่าวประชาสัมพันธ์


ผู้อำนวยการ สทศ. รับรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” BEST PRACTICE AWARDS 2017

29 ก.ย. 60 รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. รับรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” BEST PRACTICE AWARDS 2017 สาขา บริหารและพัฒนาองค์กร จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ประจำปี 2560

2 ต.ค. 2560 14:36 น. อ่านต่อ

ผอ.สทศ. บรรยายพิเศษ “การนำผล O-NET B-NET ไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน” พร้อมแนะการนำผลสอบไปยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

13 ก.ย. 60 ผอ.สทศ. บรรยายพิเศษ “การนำผล O-NET B-NET ไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน” พร้อมแนะการนำผลสอบไปยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม จังหวัดนครปฐม

14 ก.ย. 2560 14:42 น. อ่านต่อ

สทศ. จัดกิจกรรมจิตอาสา “12 ปี สทศ. สู่องค์การมหาชนคุณธรรม ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา”

1 ก.ย. 60 สทศ. จัดกิจกรรมจิตอาสา “12 ปี สทศ. สู่องค์การมหาชนคุณธรรม ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา” ณ โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส (แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) จังหวัดนนทบุรี

4 ก.ย. 2560 17:42 น. อ่านต่อ

ผู้อำนวยการ สทศ. เป็นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2560

23 สิงหาคม 2560 รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) ปีการศึกษา 2560

24 ส.ค. 2560 15:42 น. อ่านต่อ

สกศ. ระดมสมอง7ชาติถกนโยบายศึกษาอาเซียน

21-22 ส.ค. 2560 สกศ.ระดม 7 ชาติ ถกนโยบายศึกษาอาเซียน เพิ่มผลสัมฤทธิ์วิทย์-คณิต ‘TIMSS-PISA’

24 ส.ค. 2560 15:26 น. อ่านต่อ

ผอ.สทศ. บรรยายพิเศษ “แนวทางการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET และ B-NET”

10 ส.ค. 60 ผอ.สทศ. บรรยายพิเศษ “แนวทางการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET และ B-NET” ให้แก่กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 3 จ.พระนครศรีอยุธยา

11 ส.ค. 2560 17:34 น. อ่านต่อ

สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 จ.เชียงใหม่

3 ส.ค. 60 สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 ที่ จ.เชียงใหม่ แนะศูนย์สอบและโรงเรียนเตรียมความพร้อมสอบ O-NET

4 ส.ค. 2560 14:10 น. อ่านต่อ

สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 จ.พิษณุโลก

1 ส.ค. 60 ผู้อำนวยการ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 ที่ จ.พิษณุโลก พร้อมประชาสัมพันธ์การสอบ O-NET ม.3 ด้วยระบบ E-Testing

4 ส.ค. 2560 11:53 น. อ่านต่อ

ผอ.สทศ. บรรยายเรื่อง “ทำอย่างไรให้ผลสอบ O-NET สูงขึ้น”

26 ก.ค. 60 ผอ.สทศ. บรรยายเรื่อง “ทำอย่างไรให้ผลสอบ O-NET สูงขึ้น” แนะประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ 4 ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในชั้นเรียน จ.พระนครศรีอยุธยา

27 ก.ค. 2560 10:38 น. อ่านต่อ

สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ที่ จ.นนทบุรี

25 ก.ค. 60 สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ที่ จ.นนทบุรี เพื่อให้การสอบ O-NET มีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม และความโปร่งใส

26 ก.ค. 2560 09:10 น. อ่านต่อ