ข่าวประชาสัมพันธ์


สทศ. จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปีของการจัดตั้งสถาบันฯ

9 ก.ย. 2559 สทศ. ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปี ของการจัดตั้ง สทศ. (จัดตั้งเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2548) ณ โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร มอบหนังสือและอุปกรณ์กีฬา เพื่อส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

13 ก.ย. 2559 10:04 น. อ่านต่อ

คณะผู้บริหาร สทศ. ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ

12 ส.ค. 2559 คณะผู้บริหาร สทศ. ได้ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ

15 ส.ค. 2559 17:10 น. อ่านต่อ

สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ที่จังหวัดขอนแก่น

2 ส.ค. 2559 สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ที่จังหวัดขอนแก่น แนะให้ศูนย์สอบและโรงเรียนนำผลสอบ O-NET ไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

3 ส.ค. 2559 16:29 น. อ่านต่อ

สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559 ที่ จ.อุดรธานี

1 ส.ค. 2559 สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559 ที่จังหวัดอุดรธานี เน้นย้ำให้ศูนย์สอบและกรรมการคุมสอบปฏิบัติตามระเบียบข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

3 ส.ค. 2559 16:03 น. อ่านต่อ

ผอ.สทศ. บรรยายพิเศษ “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ O-NET และ B-NET” จ.อุดรธานี

1 ส.ค. 2559 ผอ.สทศ. บรรยายพิเศษ เรื่อง “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ O-NET และ B-NET” ให้แก่กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 จ.อุดรธานี

3 ส.ค. 2559 15:06 น. อ่านต่อ

สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2559 ที่ จ.นครราชสีมา

28 ก.ค. 2559 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

3 ส.ค. 2559 14:27 น. อ่านต่อ

สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559 จ.นครราชสีมา

27 ก.ค. 2559 สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559 ที่ จ.นครราชสีมา ขอให้ศูนย์สอบบริหารการจัดสอบ O-NET ให้มีความโปร่งใส ยึดหลัก PDCA

3 ส.ค. 2559 10:00 น. อ่านต่อ

กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 11 จัดการประชุม “การนำผล O-NET, B-NET ไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนฯ” จ.นครราชสีมา

27 ก.ค. 2559 ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สทศ. บรรยายเรื่อง “การนำผลการทดสอบไปใช้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา” กล่าวว่า การนำผล O-NET และ B-NET ไปใช้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในชั้นเรียนแบบครูมืออาชีพไม่เพิ่มภาระครู

29 ก.ค. 2559 12:24 น. อ่านต่อ

สทศ. ชี้แจงแนวทางการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET , B-NET ปีการศึกษา 2559 จ.อุบลราชธานี

25 ก.ค. 2559 ผอ.สทศ. เป็นวิทยากร “การนำผลการทดสอบไปใช้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา” ให้แก่กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 9 จ.อุบลราชธานี

28 ก.ค. 2559 16:54 น. อ่านต่อ

สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ที่ จ.อุบลราชธานี

25 ก.ค. 2559 สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ที่ จ.อุบลราชธานี ขอให้ศูนย์สอบเน้นย้ำกรรมการคุมสอบให้ปฏิบัติตามระเบียบการเข้าห้องสอบอย่างเคร่งครัด

28 ก.ค. 2559 16:43 น. อ่านต่อ