ข่าวประชาสัมพันธ์


สทศ. จัดกิจกรรมจิตอาสา 13 ปี สทศ.

7 ก.ย. 2561 สทศ. ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา “13 ปี สทศ. กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน” ณ โรงเรียนวัดทำใหม่ จ.พระนครศรีอยุธยา

10 ก.ย. 2561 14:32 น. อ่านต่อ

สทศ. จัดกิจกรรมครบรอบ 13 ปี ของการจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

3 ก.ย. 2561 สทศ. จัดกิจกรรมทำบุญวันครบรอบ 13 ปี ของการจัดตั้ง สทศ. ณ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 36

5 ก.ย. 2561 13:40 น. อ่านต่อ

ผอ.สทศ. เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จ.บึงกาฬ

20 ส.ค. 61 รศ.ดร. สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการอบรมพัฒนาสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมบีเค เพลส จังหวัดบึงกาฬ

20 ส.ค. 2561 15:11 น. อ่านต่อ

สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ V-NET ปีการศึกษา 2561

10 ส.ค. 2561 สทศ. ประชุมศูนย์สอบ V-NET เน้นย้ำบทบาทหน้าที่ของศูนย์สอบ พร้อมแจ้งปฎิทินการดำเนินงาน เพื่อให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติมีความยุติธรรม และโปร่งใส ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

10 ส.ค. 2561 13:39 น. อ่านต่อ

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 จัดทำโครงการการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

8 ส.ค. 61 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 จัดทำโครงการการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยมี รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. เป็นวิทยากร

9 ส.ค. 2561 09:19 น. อ่านต่อ

สทศ. ประชุมศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดขอนแก่น

3 สิงหาคม 2561 สทศ. ประชุมศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 พร้อมแจ้งปฎิทินการดำเนินงานของ สทศ. เพื่อให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติมีความยุติธรรม และโปร่งใส เป็น “ศูนย์สอบสีขาว สนามสอบสีขาว ห้องสอบสีขาว

3 ส.ค. 2561 15:20 น. อ่านต่อ

สทศ. ร่วมกับ สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 จัดโครงการอบรมพัฒนาสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ และการยกระดับผลสอบ B-NET และ O-NET ปีการศึกษา 2561 ที่จังหวัดอุดรธานี

สทศ. ร่วมกับ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 จัดโครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ และการยกระดับผลการทดสอบ B-NET และ O-NET ปีการศึกษา 2561 ที่จังหวัดอุดรธานี

2 ส.ค. 2561 16:12 น. อ่านต่อ

สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดอุดรธานี

2 สิงหาคม 2561 สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ย้ำให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยระเบียบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบ พ.ศ.2557 อย่างเคร่งครัด

2 ส.ค. 2561 15:13 น. อ่านต่อ