ข่าวประชาสัมพันธ์


ผอ.สทศ. บรรยายพิเศษ “แนวทางการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET และ B-NET”

10 ส.ค. 60 ผอ.สทศ. บรรยายพิเศษ “แนวทางการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET และ B-NET” ให้แก่กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 3 จ.พระนครศรีอยุธยา

11 ส.ค. 2560 17:34 น. อ่านต่อ

สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 จ.เชียงใหม่

3 ส.ค. 60 สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 ที่ จ.เชียงใหม่ แนะศูนย์สอบและโรงเรียนเตรียมความพร้อมสอบ O-NET

4 ส.ค. 2560 14:10 น. อ่านต่อ

สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 จ.พิษณุโลก

1 ส.ค. 60 ผู้อำนวยการ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 ที่ จ.พิษณุโลก พร้อมประชาสัมพันธ์การสอบ O-NET ม.3 ด้วยระบบ E-Testing

4 ส.ค. 2560 11:53 น. อ่านต่อ

ผอ.สทศ. บรรยายเรื่อง “ทำอย่างไรให้ผลสอบ O-NET สูงขึ้น”

26 ก.ค. 60 ผอ.สทศ. บรรยายเรื่อง “ทำอย่างไรให้ผลสอบ O-NET สูงขึ้น” แนะประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ 4 ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในชั้นเรียน จ.พระนครศรีอยุธยา

27 ก.ค. 2560 10:38 น. อ่านต่อ

สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ที่ จ.นนทบุรี

25 ก.ค. 60 สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ที่ จ.นนทบุรี เพื่อให้การสอบ O-NET มีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม และความโปร่งใส

26 ก.ค. 2560 09:10 น. อ่านต่อ

ผอ. สทศ. บรรยายเรื่อง “การบริหารการทดสอบ O-NET ห้องสอบ/สนามสอบ/ศูนย์สอบสีขาว”

21 ก.ค. 60 ผอ. สทศ. บรรยายเรื่อง “การบริหารการทดสอบ O-NET ห้องสอบ/สนามสอบ/ศูนย์สอบสีขาว” ที่ จ.ขอนแก่น เน้นให้ศูนย์สอบและกรรมการคุมสอบให้ดำเนินการคู่มือฯ และระเบียบการสอบอย่างเคร่งครัด

24 ก.ค. 2560 09:05 น. อ่านต่อ

ผอ.สทศ. แนะการนำหลักอริยสัจ 4 ไปประยุกต์ใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ O-NET และ B-NET

21 ก.ค. 60 ผอ.สทศ. แนะการนำหลักอริยสัจ 4 ไปประยุกต์ใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ O-NET และ B-NET ให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 7 และ 10

22 ก.ค. 2560 09:27 น. อ่านต่อ

สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ที่ จ.อุดรธานี

20 ก.ค. 60 สทศ. จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 ที่ จ.อุดรธานี พร้อมเปิด 4 ช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสอบ

21 ก.ค. 2560 17:04 น. อ่านต่อ

สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ V-NET ปีการศึกษา 2560 จ.นนทบุรี

18 ก.ค. 60 สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ V-NET ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้การทดสอบ V-NET โปร่งใส ยุติธรรม มีคุณภาพ และคุณธรรม

21 ก.ค. 2560 16:48 น. อ่านต่อ

สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ I-NET พร้อมแนะการนำผลสอบไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

17 ก.ค. 60 สทศ.จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ I-NET ปีการศึกษา 2560 ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 และผู้แทนจากสถานศึกษา ซึ่งการประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม สทศ.

21 ก.ค. 2560 16:32 น. อ่านต่อ