ข่าวประชาสัมพันธ์


สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ 18 ศูนย์ เตรียมพร้อมสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2559

10 ม.ค. 2560 สทศ. ได้จัดประชุมคณะทำงานการจัดการทดสอบ O-NET ชั้น ม. 6 ปีการศึกษา 2559 ร่วมแนวทางและเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ในวันที่ 18 - 19 ก.พ. 2560 (ประกาศผลสอบวันที่ 20 มี.ค. 2560)

11 ม.ค. 2560 16:04 น. อ่านต่อ

ผอ. สทศ. บรรยายพิเศษ เรื่อง การนำการทดสอบระดับชาติสู่ระดับสากล “โครงการ ITEM BANK” ให้แก่คณะศึกษาดูงาน ม.พะเยา

10 พ.ย. 2559 คณาจารย์ นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ม.พะเยา วิทยาลัยการศึกษา ศึกษาดูงานที่ สทศ. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการทดสอบสำหรับจัดทำเป็นระบบคลังข้อสอบ

11 พ.ย. 2559 14:46 น. อ่านต่อ

สทศ.เยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 ณ สนามสอบโรงเรียนศรีอยุธยา

สทศ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 ณ สนามสอบโรงเรียนศรีอยุธยา การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

29 ต.ค. 2559 11:17 น. อ่านต่อ

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. น้อมเกล้าฯ ไว้อาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. น้อมเกล้าฯ ไว้อาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

20 ต.ค. 2559 21:20 น. อ่านต่อ

ผู้อำนวยการ สทศ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรน้อมเกล้าฯ ไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้อำนวยการ สทศ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรน้อมเกล้าฯ ไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่กระทรวงศึกษาธิการ

20 ต.ค. 2559 20:58 น. อ่านต่อ

ขอเลื่อนประกาศผลการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ขอเลื่อนประกาศผลการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

6 ต.ค. 2559 22:17 น. อ่านต่อ

สทศ. จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปีของการจัดตั้งสถาบันฯ

9 ก.ย. 2559 สทศ. ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปี ของการจัดตั้ง สทศ. (จัดตั้งเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2548) ณ โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร มอบหนังสือและอุปกรณ์กีฬา เพื่อส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

13 ก.ย. 2559 10:04 น. อ่านต่อ

คณะผู้บริหาร สทศ. ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ

12 ส.ค. 2559 คณะผู้บริหาร สทศ. ได้ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ

15 ส.ค. 2559 17:10 น. อ่านต่อ

สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ที่จังหวัดขอนแก่น

2 ส.ค. 2559 สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ที่จังหวัดขอนแก่น แนะให้ศูนย์สอบและโรงเรียนนำผลสอบ O-NET ไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

3 ส.ค. 2559 16:29 น. อ่านต่อ

สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559 ที่ จ.อุดรธานี

1 ส.ค. 2559 สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559 ที่จังหวัดอุดรธานี เน้นย้ำให้ศูนย์สอบและกรรมการคุมสอบปฏิบัติตามระเบียบข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

3 ส.ค. 2559 16:03 น. อ่านต่อ