ข่าวประชาสัมพันธ์


สทศ. ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการของกรมควบคุมมลพิษ

3 พ.ค. 2560 สทศ. ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อนำไปเป็นแนวทางพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการของ สทศ.

4 พ.ค. 2560 15:28 น. อ่านต่อ

สทศ. ทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย 13 ฉบับ

สทศ. ทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 13 ฉบับ ตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558

5 เม.ย. 2560 17:11 น. อ่านต่อ

ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 125 ปี เมื่อวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560

ผอ. สทศ. ร่วมงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 125 ปี และแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ที่ได้รับเข็ม “เสมาคุณูปการ” เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ

4 เม.ย. 2560 15:04 น. อ่านต่อ

รมว.ศธ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ที่สนามสอบโรงเรียนราชวินิต

4 ก.พ. 2560 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ผู้อำนวยการ สทศ. ได้ตรวจเยี่ยมการสอบ O-NET ระดับชั้น ป.6 และชั้น ม.3 ประจำปีการศึกษา 2559 ที่สนามสอบโรงเรียนราชวินิต ทั้งนี้ สทศ. มีการนำระบบการทดสอบด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) มาใช้ในการสอบ O-NET ม.3

4 ก.พ. 2560 15:37 น. อ่านต่อ

สทศ. จัดสอบ B-NET ปีการศึกษา 2559

สทศ. จัดสอบ B-NET ปีการศึกษา 2559 มีจำนวนผู้มีสิทธฺ์สอบ 10,131 คน (ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 7,223 คน และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2,908 คน) และทดสอบด้วยระบบ E-Testing จำนวน 50 คน

28 ม.ค. 2560 14:30 น. อ่านต่อ

ระบบนำส่งค่าสถิติผู้เข้าสอบ N-NET ครั้งที่ 2/2559

ระบบนำส่งค่าสถิติผู้เข้าสอบ N-NET ครั้งที่ 2/2559

21 ม.ค. 2560 13:35 น. อ่านต่อ