ข่าวประชาสัมพันธ์

สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบและสนามสอบ I-NET ปีการศึกษา 2561

24 กรกฎาคม 2561 สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบและสนามสอบ I-NET พร้อมย้ำให้ดำเนินการตามปฏิทินการทำงานและคู่มือการจัดสอบอย่างเคร่งครัด

24 ก.ค. 2561 16:36 น. อ่านต่อ

ผอ.สทศ. บรรยายพิเศษ “การนำผลสอบ O-NET และ B-NET พัฒนาการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561” ให้แก่สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5

ผอ.สทศ. บรรยายพิเศษ “การนำผลสอบ O-NET และ B-NET พัฒนาการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561” ให้แก่สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5

20 ก.ค. 2561 16:43 น. อ่านต่อ

สทศ. ประชุมศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดเชียงใหม่

20 กรกฎาคม 2561 สทศ. ประชุมศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน

20 ก.ค. 2561 16:02 น. อ่านต่อ

สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดพิษณุโลก

18 กรกฎาคม 2561 สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 แนะศูนย์สอบประชาสัมพันธ์โรงเรียนในการเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561

18 ก.ค. 2561 16:37 น. อ่านต่อ

สทศ. ประชุมศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดนครราชสีมา

13 กรกฎาคม 2561 สทศ. ประชุมศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 ย้ำให้ศูนย์สอบและสถานศึกษาปฏิบัติตามปฏิทินการดำเนินการทดสอบ O-NET

13 ก.ค. 2561 14:59 น. อ่านต่อ

สทศ. ประชุมศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดอุบลราชธานี

11 กรกฎาคม 2561 สทศ. ประชุมศูนย์สอบ O-NET ป.6 ม.3 พร้อมประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนดาวน์โหลดตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET นำไปทดลองใช้ภายในชั้นเรียน

11 ก.ค. 2561 15:50 น. อ่านต่อ

ผอ.สทศ. บรรยายเรื่อง “การสอนแบบครูมืออาชีพ เพื่อให้ผลสอบ B-NET และ O-NET สูงขึ้น : อริยสัจ 4”

5 กรกฎาคม 2561 ผอ.สทศ. บรรยายเรื่อง “การสอนแบบครูมืออาชีพ เพื่อให้ผลสอบ B-NET และ O-NET สูงขึ้น : อริยสัจ 4” ให้แก่สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2

6 ก.ค. 2561 14:05 น. อ่านต่อ

สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดสุราษฏร์ธานี

5 กรกฎาคม 2561 สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดสุราษฏร์ธานี พร้อมแนะโรงเรียนดาว์นโหลดตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ไปทดลองใช้ในชั้นเรียน

5 ก.ค. 2561 16:15 น. อ่านต่อ