ข่าวประชาสัมพันธ์

สทศ. ประชุมศูนย์สอบ B-NET พร้อมแนะการนำผลการทดสอบระดับชาติไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น

18 มิ.ย. 61 สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ B-NET โดยมีประธานศูนย์สอบและคณะทำงานจากกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 1 – 12 และสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ โรงแรมรอยัลเจมส์ จ.นครปฐม

20 มิ.ย. 2561 14:53 น. อ่านต่อ

ผู้อำนวยการ สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดสมรรถนะครูฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

9 มิถุนายน 2561 รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดสมรรถนะครูฯ ครั้งที่ 1/2561 ณ สนามสอบ E-TESTING มหาวิทยาลัยขอนแก่น

12 มิ.ย. 2561 10:40 น. อ่านต่อ

สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2561

5 มิถุนายน 2561 สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2561 เน้นย้ำให้ศูนย์สอบ สนามสอบ กรรมการคุมสอบ ดำเนินการตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติอย่างเคร่งครัด

6 มิ.ย. 2561 10:51 น. อ่านต่อ

สทศ. จัดทำคู่มือการใช้แบบประเมินการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกฯ ระบบ TCAS 2561

7 พ.ค. 2561 สทศ. ได้จัดประชุมคณะทำงานโครงการการพัฒนารูปแบบการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

11 พ.ค. 2561 11:35 น. อ่านต่อ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (สทศ.)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก ณ ที่ตั้ง สทศ. ชั้น 36 อาคารพญาไท พลาซ่า

2 เม.ย. 2561 09:05 น. อ่านต่อ

รมช.ศธ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

3 มีนาคม 2561 รมช.ศธ. (ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ สทศ. (รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์), รองเลขา กพฐ. (นางสุกัญญา งามบรรจง) และคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

3 มี.ค. 2561 15:34 น. อ่านต่อ

รมช.ศธ. และผู้อำนวยการ สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2560

3 ก.พ. 2561 รมช.ศธ. (ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร) และผู้อำนวยการ สทศ. (รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์) พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2560 ณ สนามสอบโรงเรียนสามเสนนอก

3 ก.พ. 2561 15:42 น. อ่านต่อ