ประกาศรับสมัครงาน


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
21 ก.พ. 2560 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่ายฯ 64 ครั้ง
68.38 KB
8 ก.พ. 2560 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 98 ครั้ง
356.03 KB
7 ก.พ. 2560 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 27 ก.พ. 60 147 ครั้ง
1.78 MB
2 ก.พ. 2560 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. 242 ครั้ง
678.77 KB
1 ก.พ. 2560 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งบริหาร / ตำแหน่งนักวิชาการ 321 ครั้ง
579.29 KB
26 ม.ค. 2560 รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่งบริหาร / ตำแหน่งนักวิชาการ 390 ครั้ง
888.75 KB
26 ม.ค. 2560 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / พนักงานรับโทรศัพท์ 333 ครั้ง
494.95 KB
19 ม.ค. 2560 รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 369 ครั้ง
498.99 KB
17 ม.ค. 2560 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ 425 ครั้ง
1.32 MB
12 ม.ค. 2560 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 มกราคม 2560 500 ครั้ง
2.08 MB