ประกาศรับสมัครงาน


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
18 ต.ค. 2560 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา 50 ครั้ง
277.07 KB
17 ต.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบปฏิบัติของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 314 ครั้ง
1.28 MB
16 ต.ค. 2560 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. 243 ครั้ง
552.97 KB
11 ต.ค. 2560 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และส่งเสริมการพัฒนาองค์กร 195 ครั้ง
667.31 KB
27 ก.ย. 2560 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา 209 ครั้ง
416.99 KB
26 ก.ย. 2560 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัย 247 ครั้ง
304.88 KB
26 ก.ย. 2560 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ จำนวน 11 ตำแหน่ง รวม 15 อัตรา 458 ครั้ง
1.44 MB
18 ก.ย. 2560 ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 5 จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 ก.ย. 60 194 ครั้ง
1.96 MB
5 ก.ย. 2560 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และส่งเสริมการพัฒนาองค์กร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 ก.ย. 60 439 ครั้ง
1.56 MB
1 ก.ย. 2560 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัย 346 ครั้ง
1.24 MB