ประกาศรับสมัครงาน


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
17 พ.ค. 2560 รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ จำนวน 19 ตำแหน่ง 169 ครั้ง
1.28 MB
8 พ.ค. 2560 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ จำนวน 19 ตำแหน่ง 358 ครั้ง
1.81 MB
26 เม.ย. 2560 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 พฤษภาคม 2560 209 ครั้ง
1.88 MB
19 เม.ย. 2560 ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสถาบันฯ จำนวน 19 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 2 พฤษภาคม 2560
29 มี.ค. 2560 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสถาบันฯ จำนวน 19 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 เมษายน 2560
10 มี.ค. 2560 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน 360 ครั้ง
330.38 KB
2 มี.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน 300 ครั้ง
141.25 KB
21 ก.พ. 2560 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่ายฯ 361 ครั้ง
68.38 KB
8 ก.พ. 2560 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 297 ครั้ง
356.03 KB
7 ก.พ. 2560 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 27 ก.พ. 60 394 ครั้ง
1.78 MB