ประกาศรับสมัครงาน


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
18 ส.ค. 2560 ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 4 จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 ก.ย. 60 14 ครั้ง
1.89 MB
10 ส.ค. 2560 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และส่งเสริมฯ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 4 ก.ย. 60 101 ครั้ง
2.23 MB
7 ส.ค. 2560 ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำศูนย์มหาวิทยาลัย 9 ศูนย์เครือข่าย 116 ครั้ง
1.45 MB
1 ส.ค. 2560 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ จำนวน 15 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 ส.ค. 60
19 ก.ค. 2560 ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3 จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 ส.ค. 60 101 ครั้ง
1.75 MB
18 ก.ค. 2560 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัย 9 ศูนย์เครือข่าย เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 7 ส.ค. 60 177 ครั้ง
1.24 MB
5 ก.ค. 2560 ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2 จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 ก.ค. 60 102 ครั้ง
1.79 MB
22 มิ.ย. 2560 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย ม.เชียงใหม่ 154 ครั้ง
352.83 KB
20 มิ.ย. 2560 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 5 ก.ค. 2560 129 ครั้ง
232.01 KB
6 มิ.ย. 2560 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 20 มิ.ย. 2560 149 ครั้ง
1.72 MB