ประกาศรับสมัครงาน


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
14 ธ.ค. 2560 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ จำนวน 14 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 29 ธ.ค. 60
8 ธ.ค. 2560 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. 3 ศูนย์เครือข่าย 119 ครั้ง
34.72 KB
17 พ.ย. 2560 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และส่งเสริมฯ 257 ครั้ง
403.45 KB
13 พ.ย. 2560 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย 260 ครั้ง
234.9 KB
9 พ.ย. 2560 รับสมัครบุคคลเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา รับสมัครถึง 20 พ.ย. 60 382 ครั้ง
1.22 MB
31 ต.ค. 2560 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ จำนวน 11 อัตรา 15 ตำแหน่ง 458 ครั้ง
586.53 KB
31 ต.ค. 2560 รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และส่งเสริมฯ จำนวน 1 อัตรา 249 ครั้ง
581.36 KB
18 ต.ค. 2560 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา 269 ครั้ง
277.07 KB
17 ต.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบปฏิบัติของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 888 ครั้ง
1.28 MB
16 ต.ค. 2560 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัย 3 ศูนย์เครือข่าย 226 ครั้ง
783.72 KB