ประกาศรับสมัครงาน


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
22 มิ.ย. 2560 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย ม.เชียงใหม่ 16 ครั้ง
352.83 KB
20 มิ.ย. 2560 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 5 ก.ค. 2560 29 ครั้ง
232.01 KB
6 มิ.ย. 2560 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 20 มิ.ย. 2560 86 ครั้ง
1.72 MB
25 พ.ค. 2560 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ 332 ครั้ง
62.36 KB
23 พ.ค. 2560 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่ายฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 91 ครั้ง
473.64 KB
17 พ.ค. 2560 รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ จำนวน 19 ตำแหน่ง 269 ครั้ง
1.28 MB
8 พ.ค. 2560 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ จำนวน 19 ตำแหน่ง 427 ครั้ง
1.81 MB
26 เม.ย. 2560 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 พฤษภาคม 2560 255 ครั้ง
1.88 MB
19 เม.ย. 2560 ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสถาบันฯ จำนวน 19 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 2 พฤษภาคม 2560
29 มี.ค. 2560 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสถาบันฯ จำนวน 19 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 เมษายน 2560