ประกาศรับสมัครงาน


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
19 ก.ค. 2560 ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3 จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 ส.ค. 60 48 ครั้ง
1.75 MB
18 ก.ค. 2560 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัย 9 ศูนย์เครือข่าย เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 7 ส.ค. 60 97 ครั้ง
1.24 MB
5 ก.ค. 2560 ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2 จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 ก.ค. 60 84 ครั้ง
1.79 MB
22 มิ.ย. 2560 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย ม.เชียงใหม่ 116 ครั้ง
352.83 KB
20 มิ.ย. 2560 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 5 ก.ค. 2560 114 ครั้ง
232.01 KB
6 มิ.ย. 2560 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 20 มิ.ย. 2560 131 ครั้ง
1.72 MB
25 พ.ค. 2560 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ 440 ครั้ง
62.36 KB
23 พ.ค. 2560 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่ายฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 128 ครั้ง
473.64 KB
17 พ.ค. 2560 รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ จำนวน 19 ตำแหน่ง 319 ครั้ง
1.28 MB
8 พ.ค. 2560 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ จำนวน 19 ตำแหน่ง 481 ครั้ง
1.81 MB