ประกาศรับสมัครงาน


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
18 ก.ย. 2560 ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 5 จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 ก.ย. 60 27 ครั้ง
1.96 MB
5 ก.ย. 2560 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และส่งเสริมการพัฒนาองค์กร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 ก.ย. 60 259 ครั้ง
1.56 MB
1 ก.ย. 2560 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัย 246 ครั้ง
1.24 MB
25 ส.ค. 2560 ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ จำนวน 15 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 ก.ย. 60
25 ส.ค. 2560 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำศูนย์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 ก.ย. 60 257 ครั้ง
1.46 MB
18 ส.ค. 2560 ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 4 จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 ก.ย. 60 167 ครั้ง
1.89 MB
10 ส.ค. 2560 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และส่งเสริมฯ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 4 ก.ย. 60 262 ครั้ง
2.23 MB
7 ส.ค. 2560 ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำศูนย์มหาวิทยาลัย 9 ศูนย์เครือข่าย 219 ครั้ง
1.45 MB
1 ส.ค. 2560 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ จำนวน 15 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 ส.ค. 60
19 ก.ค. 2560 ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3 จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 ส.ค. 60 148 ครั้ง
1.75 MB