ประกาศรับสมัครงาน


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
10 มี.ค. 2560 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน 185 ครั้ง
330.38 KB
2 มี.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน 194 ครั้ง
141.25 KB
21 ก.พ. 2560 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่ายฯ 244 ครั้ง
68.38 KB
8 ก.พ. 2560 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 206 ครั้ง
356.03 KB
7 ก.พ. 2560 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 27 ก.พ. 60 308 ครั้ง
1.78 MB
2 ก.พ. 2560 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. 352 ครั้ง
678.77 KB
1 ก.พ. 2560 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งบริหาร / ตำแหน่งนักวิชาการ 472 ครั้ง
579.29 KB
26 ม.ค. 2560 รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่งบริหาร / ตำแหน่งนักวิชาการ 469 ครั้ง
888.75 KB
26 ม.ค. 2560 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / พนักงานรับโทรศัพท์ 396 ครั้ง
494.95 KB
19 ม.ค. 2560 รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 406 ครั้ง
498.99 KB