ประกาศรับสมัครงาน


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
17 ม.ค. 2560 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ 65 ครั้ง
1.32 MB
12 ม.ค. 2560 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 มกราคม 2560 157 ครั้ง
2.08 MB
9 ม.ค. 2560 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ 3 ตำแหน่ง 215 ครั้ง
840.04 KB
30 ธ.ค. 2559 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 มกราคม 2560 1652 ครั้ง
1.27 MB
30 ธ.ค. 2559 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ ม.เทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 17 มกราคม 2560 122 ครั้ง
2.8 MB
28 ธ.ค. 2559 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย ม.วลัยลักษณ์ 98 ครั้ง
123.42 KB
27 ธ.ค. 2559 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 106 ครั้ง
324.96 KB
27 ธ.ค. 2559 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ครั้ง
330.08 KB
27 ธ.ค. 2559 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย ม.บูรพา 99 ครั้ง
317.55 KB
13 ธ.ค. 2559 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ 20 อัตรา 1523 ครั้ง
1.62 MB