ประกาศรับสมัครงาน


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
19 มี.ค. 2561 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ 73 ครั้ง
329.01 KB
6 มี.ค. 2561 รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติของสถาบันฯ 281 ครั้ง
448.62 KB
23 ก.พ. 2561 ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน (รอบ 2) ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2561 391 ครั้ง
580.69 KB
9 ก.พ. 2561 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ 555 ครั้ง
227.5 KB
29 ม.ค. 2561 รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติ จำนวน 6 อัตรา 677 ครั้ง
351.78 KB
26 ม.ค. 2561 รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ จำนวน 8 อัตรา 604 ครั้ง
626.38 KB
25 ม.ค. 2561 ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 23 ก.พ. 61 385 ครั้ง
613.74 KB
10 ม.ค. 2561 รายชือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ จำนวน 6 อัตรา 756 ครั้ง
432.88 KB
29 ธ.ค. 2560 ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ
22 ธ.ค. 2560 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 22 ม.ค. 61 392 ครั้ง
782.58 KB