ประกาศรับสมัครงาน


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
13 ก.ค. 2561 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริการการทดสอบ 46 ครั้ง
273.43 KB
5 ก.ค. 2561 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ ตำแหน่งบริหาร และวิชาการ จำนวน 3 อัตรา 186 ครั้ง
757.94 KB
3 ก.ค. 2561 รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) 172 ครั้ง
534.17 KB
27 มิ.ย. 2561 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ 262 ครั้ง
383.94 KB
20 มิ.ย. 2561 ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ (ครั้งที่ 3) จำนวน 3 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 28 มิ.ย. 61
19 มิ.ย. 2561 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริการการทดสอบ / ตำแหน่งนักวิชาการวัดและประเมินผล 298 ครั้ง
592.29 KB
14 มิ.ย. 2561 รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติของสถาบันฯ จำนวน 8 ตำแหน่ง (9 อัตรา) 556 ครั้ง
970.04 KB
14 มิ.ย. 2561 ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ (ครั้งที่ 2) จำนวน 3 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 20 มิ.ย. 61
28 พ.ค. 2561 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ จำนวน 9 อัตรา 940 ครั้ง
2.5 MB
24 พ.ค. 2561 ประกาศขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 มิ.ย. 61 679 ครั้ง
1.9 MB