ประกาศรับสมัครงาน


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
25 มี.ค. 2562 ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ (ครั้งที่ 1)
7 มี.ค. 2562 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ จำนวน 14 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 25 มี.ค. 62
31 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 442 ครั้ง
95.62 KB
23 ม.ค. 2562 รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติ ตำแหน่งนักวิชาการวัดและประเมินผล จำนวน 1 อัตรา 547 ครั้ง
303.94 KB
19 ธ.ค. 2561 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่งนักวิชาการวัดและประเมินผล 716 ครั้ง
458.52 KB
30 พ.ย. 2561 ประกาศขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่ง นักวิชาการวัดและประเมินผล จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 12 ธันวาคม 2561 683 ครั้ง
984.38 KB
27 พ.ย. 2561 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่งนักวิชาการ 597 ครั้ง
473.53 KB
13 พ.ย. 2561 รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติ ตำแหน่งวิชาการ จำนวน 9 อัตรา 685 ครั้ง
649.86 KB
9 พ.ย. 2561 ขยายเวลารับสมุครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ครั้งที่ 4 ตำแหน่งนักวิชาการวัดและประเมินผล 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 23 พ.ย. 61 500 ครั้ง
1.86 MB
30 ต.ค. 2561 รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติงานฯ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ 666 ครั้ง
250.81 KB