ประกาศรับสมัครงาน


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
19 ธ.ค. 2561 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่งนักวิชาการวัดและประเมินผล 361 ครั้ง
458.52 KB
30 พ.ย. 2561 ประกาศขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่ง นักวิชาการวัดและประเมินผล จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 12 ธันวาคม 2561 428 ครั้ง
984.38 KB
27 พ.ย. 2561 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่งนักวิชาการ 357 ครั้ง
473.53 KB
13 พ.ย. 2561 รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติ ตำแหน่งวิชาการ จำนวน 9 อัตรา 467 ครั้ง
649.86 KB
9 พ.ย. 2561 ขยายเวลารับสมุครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ครั้งที่ 4 ตำแหน่งนักวิชาการวัดและประเมินผล 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 23 พ.ย. 61 358 ครั้ง
1.86 MB
30 ต.ค. 2561 รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติงานฯ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ 490 ครั้ง
250.81 KB
25 ต.ค. 2561 ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่งนักวิชาการวัดและประเมินผล 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 8 พ.ย. 2561 423 ครั้ง
1.13 MB
17 ต.ค. 2561 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่งวิชาการ จำนวน 9 อัตรา 550 ครั้ง
918.93 KB
16 ต.ค. 2561 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ ตำแหน่งจำหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ มจธ. 283 ครั้ง
437.33 KB
10 ต.ค. 2561 ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ (ครั้งที่ 2) 321 ครั้ง
839 KB