ประกาศรับสมัครงาน


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
26 ก.ย. 2559 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งหัวหน้างานบริหารการทดสอบ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนนี้ ถึง 14 ต.ค. 2559 595 ครั้ง
596.54 KB
26 ก.ย. 2559 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งหัวหน้างานผลิตและพัฒนาเครื่องมือวัด ด้านอาชีวศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนนี้ ถึง 14 ต.ค. 2559 338 ครั้ง
585.65 KB
22 ก.ย. 2559 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนนี้ ถึง 14 ต.ค. 2559 412 ครั้ง
453.04 KB
22 ก.ย. 2559 ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานผลิตและพัฒนาเครื่องมือวัดฯ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนนี้ ถึง 28 ก.ย. 2559 329 ครั้ง
675.53 KB
22 ก.ย. 2559 ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริการการทดสอบ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนนี้ ถึง 28 ก.ย. 2559 294 ครั้ง
554.27 KB
22 ก.ย. 2559 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ก.ย. 59 387 ครั้ง
498.14 KB
29 ส.ค. 2559 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 12 กันยายน 2559 472 ครั้ง
1.53 MB
10 ส.ค. 2559 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยสุรนารี จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 สิงหาคม 2559 465 ครั้ง
1.48 MB
29 ก.ค. 2559 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 สิงหาคม 2559 518 ครั้ง
2.66 MB
29 ก.ค. 2559 ผลการคัดเลือกบุคลลเข้าปฏิบัติงานเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ ประจำศูนย์เครือข่าย สทศ. 327 ครั้ง
544.42 KB