ประกาศรับสมัครงาน


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
17 พ.ค. 2562 ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ (ครั้งที่ 3)
13 พ.ค. 2562 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. - 14 มิ.ย. 62 168 ครั้ง
810.01 KB
1 พ.ค. 2562 รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติ จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา 392 ครั้ง
180.45 KB
18 เม.ย. 2562 ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ (ครั้งที่ 2) 678 ครั้ง
1.46 MB
2 เม.ย. 2562 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา 887 ครั้ง
403.39 KB
25 มี.ค. 2562 ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ (ครั้งที่ 1)
7 มี.ค. 2562 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ จำนวน 14 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 25 มี.ค. 62
31 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 597 ครั้ง
95.62 KB
23 ม.ค. 2562 รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติ ตำแหน่งนักวิชาการวัดและประเมินผล จำนวน 1 อัตรา 762 ครั้ง
303.94 KB
19 ธ.ค. 2561 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่งนักวิชาการวัดและประเมินผล 859 ครั้ง
458.52 KB