ประกาศรับสมัครงาน

วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
20 มิ.ย. 2561 ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ (ครั้งที่ 3) จำนวน 3 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 28 มิ.ย. 61
19 มิ.ย. 2561 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริการการทดสอบ / ตำแหน่งนักวิชาการวัดและประเมินผล 418 ครั้ง
592.29 KB
14 มิ.ย. 2561 รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติของสถาบันฯ จำนวน 8 ตำแหน่ง (9 อัตรา) 675 ครั้ง
970.04 KB
14 มิ.ย. 2561 ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ (ครั้งที่ 2) จำนวน 3 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 20 มิ.ย. 61
28 พ.ค. 2561 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ จำนวน 9 อัตรา 1073 ครั้ง
2.5 MB
24 พ.ค. 2561 ประกาศขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 มิ.ย. 61 742 ครั้ง
1.9 MB
3 พ.ค. 2561 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ จำนวน 15 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 23 พ.ค. 2561
5 เม.ย. 2561 ผลการคัดเลือกบุคลลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา 433 ครั้ง
327.38 KB
27 มี.ค. 2561 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน 479 ครั้ง
636.41 KB
19 มี.ค. 2561 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ 635 ครั้ง
329.01 KB