ประกาศรับสมัครงาน

วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
17 ก.ย. 2561 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ จำนวน 11 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 2 ต.ค. 2561
17 ก.ย. 2561 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 1 อัตรา รับสมัคร 17 ก.ย. - 1 ต.ค. 2561 243 ครั้ง
744.34 KB
3 ก.ย. 2561 รายชื่อบุคคลที่จะเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์พร้อมแผนงานการบริหาร สทศ. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 503 ครั้ง
552.73 KB
21 ส.ค. 2561 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานผลิตและพัฒนาเครื่องมือวัดฯ 350 ครั้ง
432.1 KB
6 ส.ค. 2561 รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 29 สิงหาคม 2561
19 ก.ค. 2561 รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติฯ ตำแหน่งบริหาร 2 อัตรา และตำแหน่งวิชาการ 1 อัตรา 589 ครั้ง
475.98 KB
13 ก.ค. 2561 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริการการทดสอบ 444 ครั้ง
273.43 KB
5 ก.ค. 2561 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ ตำแหน่งบริหาร และวิชาการ จำนวน 3 อัตรา 399 ครั้ง
757.94 KB
3 ก.ค. 2561 รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) 290 ครั้ง
534.17 KB
27 มิ.ย. 2561 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ 390 ครั้ง
383.94 KB