ประกาศรับสมัครงาน

วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
16 ต.ค. 2561 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ ตำแหน่งจำหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ มจธ. 314 ครั้ง
437.33 KB
10 ต.ค. 2561 ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ (ครั้งที่ 2) 335 ครั้ง
839 KB
9 ต.ค. 2561 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ 420 ครั้ง
331.91 KB
3 ต.ค. 2561 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 323 ครั้ง
390.29 KB
3 ต.ค. 2561 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบัน จำนวน 7 ตำแหน่ง 11 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 9 ต.ค. 2561 466 ครั้ง
2.04 MB
17 ก.ย. 2561 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ จำนวน 11 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 2 ต.ค. 2561
17 ก.ย. 2561 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 1 อัตรา รับสมัคร 17 ก.ย. - 1 ต.ค. 2561 295 ครั้ง
744.34 KB
3 ก.ย. 2561 รายชื่อบุคคลที่จะเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์พร้อมแผนงานการบริหาร สทศ. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 580 ครั้ง
552.73 KB
21 ส.ค. 2561 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานผลิตและพัฒนาเครื่องมือวัดฯ 404 ครั้ง
432.1 KB
6 ส.ค. 2561 รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 29 สิงหาคม 2561