O-NET สำหรับครู/นักเรียน

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2560

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2560

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดข้อสอบ O-NET