วิธีการเพิ่ม/ลดข้อมูลนักเรียน

วิธีการเพิ่ม / ลดข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6