ข่าวประชาสัมพันธ์ /th/rss/feed สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) th /th/rss/feed รมว.ศธ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ที่สนามสอบโรงเรียนราชวินิต /th/content/view/4133 4 ก.พ. 2560 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ผู้อำนวยการ สทศ. ได้ตรวจเยี่ยมการสอบ… Sat, 04 Feb 2017 15:37:44 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 4133 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดสอบ B-NET ปีการศึกษา 2559 /th/content/view/4089 สทศ. จัดสอบ B-NET ปีการศึกษา 2559 มีจำนวนผู้มีสิทธฺ์สอบ 10,131 คน (ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 7,223 คน และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2,908… Sat, 28 Jan 2017 14:30:16 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 4089 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดสอบ N-NET ครั้งที่ 2/2559 /th/content/view/4077 Mon, 23 Jan 2017 08:56:08 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 4077 at http://www.niets.or.th สทศ.จัดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2559 /th/content/view/4073 Sat, 21 Jan 2017 16:25:36 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 4073 at http://www.niets.or.th ระบบนำส่งค่าสถิติผู้เข้าสอบ N-NET ครั้งที่ 2/2559 /th/content/view/4069 ระบบนำส่งค่าสถิติผู้เข้าสอบ N-NET ครั้งที่ 2/2559 Sat, 21 Jan 2017 13:35:33 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 4069 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ 18 ศูนย์ เตรียมพร้อมสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2559 /th/content/view/4041 10 ม.ค. 2560 สทศ. ได้จัดประชุมคณะทำงานการจัดการทดสอบ O-NET ชั้น ม. 6 ปีการศึกษา 2559 ร่วมแนวทางและเตรียมความพร้อมในการสอบ… Wed, 11 Jan 2017 16:04:11 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 4041 at http://www.niets.or.th ผอ. สทศ. บรรยายพิเศษ เรื่อง การนำการทดสอบระดับชาติสู่ระดับสากล “โครงการ ITEM BANK” ให้แก่คณะศึกษาดูงาน ม.พะเยา /th/content/view/3793 10 พ.ย. 2559 คณาจารย์ นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ม.พะเยา วิทยาลัยการศึกษา ศึกษาดูงานที่ สทศ. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการทดสอบสำหรับจัดทำเป็นระบบคลังข้อสอบ Fri, 11 Nov 2016 14:46:32 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 3793 at http://www.niets.or.th สทศ.เยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 ณ สนามสอบโรงเรียนศรีอยุธยา /th/content/view/3769 สทศ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 ณ สนามสอบโรงเรียนศรีอยุธยา การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย Sat, 29 Oct 2016 11:17:57 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 3769 at http://www.niets.or.th คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. น้อมเกล้าฯ ไว้อาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช /th/content/view/3765 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. น้อมเกล้าฯ ไว้อาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช Thu, 20 Oct 2016 21:20:57 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 3765 at http://www.niets.or.th ผู้อำนวยการ สทศ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรน้อมเกล้าฯ ไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่กระทรวงศึกษาธิการ /th/content/view/3761 ผู้อำนวยการ สทศ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรน้อมเกล้าฯ ไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่กระทรวงศึกษาธิการ Thu, 20 Oct 2016 20:58:59 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 3761 at http://www.niets.or.th ขอเลื่อนประกาศผลการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น /th/content/view/3741 ขอเลื่อนประกาศผลการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น Thu, 06 Oct 2016 22:17:57 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 3741 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปีของการจัดตั้งสถาบันฯ /th/content/view/3669 9 ก.ย. 2559 สทศ. ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปี ของการจัดตั้ง สทศ. (จัดตั้งเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2548) ณ โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร… Tue, 13 Sep 2016 10:04:33 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 3669 at http://www.niets.or.th คณะผู้บริหาร สทศ. ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ /th/content/view/3581 12 ส.ค. 2559 คณะผู้บริหาร สทศ. ได้ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา… Mon, 15 Aug 2016 17:10:05 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 3581 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ที่จังหวัดขอนแก่น /th/content/view/3541 2 ส.ค. 2559 สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ที่จังหวัดขอนแก่น แนะให้ศูนย์สอบและโรงเรียนนำผลสอบ O-NET ไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน… Wed, 03 Aug 2016 16:29:21 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 3541 at http://www.niets.or.th สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559 ที่ จ.อุดรธานี /th/content/view/3537 1 ส.ค. 2559 สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559 ที่จังหวัดอุดรธานี เน้นย้ำให้ศูนย์สอบและกรรมการคุมสอบปฏิบัติตามระเบียบข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด Wed, 03 Aug 2016 16:03:25 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 3537 at http://www.niets.or.th ผอ.สทศ. บรรยายพิเศษ “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ O-NET และ B-NET” จ.อุดรธานี /th/content/view/3533 1 ส.ค. 2559 ผอ.สทศ. บรรยายพิเศษ เรื่อง “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ O-NET และ B-NET” ให้แก่กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม… Wed, 03 Aug 2016 15:06:06 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 3533 at http://www.niets.or.th สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2559 ที่ จ.นครราชสีมา /th/content/view/3529 28 ก.ค. 2559 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงแรมสีมาธานี… Wed, 03 Aug 2016 14:27:04 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 3529 at http://www.niets.or.th สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559 จ.นครราชสีมา /th/content/view/3525 27 ก.ค. 2559 สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559 ที่ จ.นครราชสีมา ขอให้ศูนย์สอบบริหารการจัดสอบ O-NET ให้มีความโปร่งใส… Wed, 03 Aug 2016 10:00:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 3525 at http://www.niets.or.th กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 11 จัดการประชุม “การนำผล O-NET, B-NET ไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนฯ” จ.นครราชสีมา /th/content/view/3501 27 ก.ค. 2559 ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สทศ. บรรยายเรื่อง “การนำผลการทดสอบไปใช้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา”… Fri, 29 Jul 2016 12:24:49 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 3501 at http://www.niets.or.th สทศ. ชี้แจงแนวทางการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET , B-NET ปีการศึกษา 2559 จ.อุบลราชธานี /th/content/view/3521 25 ก.ค. 2559 ผอ.สทศ. เป็นวิทยากร “การนำผลการทดสอบไปใช้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา” ให้แก่กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม… Thu, 28 Jul 2016 16:54:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 3521 at http://www.niets.or.th สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ที่ จ.อุบลราชธานี /th/content/view/3497 25 ก.ค. 2559 สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ที่ จ.อุบลราชธานี ขอให้ศูนย์สอบเน้นย้ำกรรมการคุมสอบให้ปฏิบัติตามระเบียบการเข้าห้องสอบอย่างเคร่งครัด Thu, 28 Jul 2016 16:43:43 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 3497 at http://www.niets.or.th กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 3 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET , B-NET ปีการศึกษา 2559 /th/content/view/3493 22 ก.ค. 2559 สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 3 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ… Thu, 28 Jul 2016 16:19:48 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 3493 at http://www.niets.or.th สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559 จ.อยุธยา /th/content/view/3489 21 ก.ค. 2559 สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559 ที่จังหวัดอยุธยา ขอให้โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนสอบ… Wed, 27 Jul 2016 16:51:06 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 3489 at http://www.niets.or.th สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559 ที่จังหวัดนนทบุรี /th/content/view/3485 21 ก.ค. 2559 สทศ. ได้จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559 โดยมีตัวแทนศูนย์สอบจาก 65 ศูนย์สอบ เข้าร่วมประชุม… Wed, 27 Jul 2016 12:26:37 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 3485 at http://www.niets.or.th สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ I-NET ปีการศึกษา 2559 ที่จังหวัดนนทบุรี /th/content/view/3481 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ I-NET ปีการศึกษา… Wed, 27 Jul 2016 12:09:52 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 3481 at http://www.niets.or.th