ระบบดาวน์โหลดข้อสอบ O-NET
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ลงทะเบียนดาวน์โหลดข้อสอบ O-NET

กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน
และปิด Pop-up Blocker ก่อนทำการดาวน์โหลด
CAPTCHA Image reload