สำหรับนักเรียน


สทศ.เปิดระบบรับสมัครนักเรียนเทียบเท่า ม.6 วันที่ 1-15 พ.ย. 58 ค่ะ สมัครผ่านทางเว็บไซด์ สทศ. (www.niets.or.th)

  1. คณิตศาสตร์
  2. วิทยาศาสตร์
  3. ภาษาอังกฤษ
  4. ภาษาไทย
  5. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 

บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือบัตรที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการมีรูปถ่าย (บัตรไม่หมดอายุ)

  1. ปากกา
  2. ดินสอดำ 2B
  3. ยางลบ
  4. กบเหลาดินสอ