ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

รุกพัฒนา ร.ร.ห่างไกลสนอง “พระเทพฯ”

5 พ.ย. 2557 09:29 น.

ผู้อ่าน

สพฐ.ลุยคิดนวัตกรรมเอื้อเด็ก-เพิ่มครู อาชีวะผุดกิจกรรมอัพแรงงาน

ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยายเรื่อง “อดีตเพื่ออนาคต : การศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ” เนื่องในวัน “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยมีพระราชดำรัสว่ามีนักเรียนด้อยโอกาสขาดโอกาสทางการศึกษาเพราะไม่มีโรงเรียนใกล้บ้าน ขณะที่เด็กในเมืองเบียดเสียดกันเรียนและต้องเสียแป๊ะเจี๊ยะแพงนั้น ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า สิ่งที่พระองค์ท่านรับสั่งเป็นภาพสะท้อนประเทศไทยจริงๆ บางครั้งการใช้ทฤษฎีจากต่างประเทศมาจัดการศึกษา การกำหนดจำนวนนักเรียนต่อห้อง เพื่อให้คุ้มค่ากับงบประมาณ แต่กลับมีมุมลบทำให้มีโรงเรียนถูกปิดและยุบจึงทำให้เด็กลำบากต้องเดินทางไกลไปเรียน เป็นเรื่องที่ สพฐ.ต้องกลับมาคิดว่าจะมีนวัตกรรมหรือวิธีบริหารจัดการอะไรที่จะเอื้อประโยชน์แก่เด็กมากกว่านี้ เพื่อหาแนวทางสนองพระราชดำรัส สำหรับการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก ล่าสุด สพฐ.ไม่ได้ประกาศให้ยุบหรือไม่ยุบ แต่ให้เป็นไปตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ส่วนพื้นที่ห่างไกลขาดแคลนครูทำให้เด็กต้องเรียนทางไกลผ่านทีวีหรือครูตู้นั้น เชื่อว่าหากทำเต็มรูปแบบจะช่วยดูแลนักเรียนได้ผลแน่นอน ทั้งนี้ สพฐ.จะพิจารณาจัดสรรอัตราครูเพิ่มในโรงเรียนที่ห่างไกลและมีความจำเป็นต้องเพิ่มครู

ด้าน รศ.นพ.กำจร ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า ที่ผ่านมาอุดมศึกษาเปิดโอกาสให้คนทุกช่วงวัยที่อยากศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้เรียนอยู่แล้ว ส่วนการสอนให้นักศึกษารู้จักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั้น คิดว่ามหาวิทยาลัยต่างๆ ส่งเสริมให้นักศึกษาทำกิจกรรมเชิงอนุรักษ์อยู่บ้าง และเชื่อว่ามหาวิทยาลัยต่างๆ จะน้อมนำพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ไปปฏิบัติเพิ่มขึ้น

ขณะที่ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า ปี งบประมาณ 2558 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เตรียมแผนกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้คนในวัยแรงงานหรือผู้สูงอายุได้ฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อนำไปประกอบอาชีพเสริม หรือทำเป็นอาชีพหลัก แบ่งเป็นการอบรมต่อยอดจากอาชีพเดิม และการอบรมเพื่อสร้างอาชีพใหม่ ส่วนเด็กที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร สอศ.ก็เปิดโอกาสให้เด็กที่ท้องโดยไม่ตั้งใจสามารถเรียนร่วมกับเด็กคนอื่นๆได้ตามปกติ.

 

เครดิต ไทยรัฐ