คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ.ร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช

dsc07077

 

    เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์  ประธานกรรมการบริหาร สทศ., รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ    ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช