ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ.รอ กกต.ฟันธงวันเลือกตั้งให้เด็กใช้สิทธิ

25 ต.ค. 2561 09:27 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ.รอ กกต.ฟันธงวันเลือกตั้งให้เด็กใช้สิทธิ
 
สทศ.รอ กกต.ฟันธงวันเลือกตั้ง ระบุถ้าตรงสอบ GAT/PAT พร้อมหารือหน่วยงานเกี่ยวข้อง ย้ำให้ความสำคัญเด็กใช้สิทธิเลือกตั้ง แจงส่งหนังสือถึงกกต.สอบถามวันเลือกตั้งแล้ว เผย กกต.กำหนดวันเพื่อการเตรียมการในเชิงบริหารเท่านั้น
 
เมื่อวันที่ 24 ต.ค.61 นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (ผอ.สทศ.) เปิดเผยว่าสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)ได้กำหนดปฎิทินการทดสอบความถนัดทางวิชาทั่ว หรือแกต และการทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือแพต ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 23-26 ก.พ.2562 นั้น เป็นไปตามที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้แถลงข่าวเรื่อง แนวทางการดำเนินงานและกำหนดปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ (Thai university Central Admission System: TCAS หรือทีแคส ) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยจะมีการจัดการทดสอบแกตและ แพต ระหว่างวันที่ 23 – 26 ก.พ. 2562
 
นายสัมพันธ์ กล่าวต่อว่า สำหรับกรณีที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ New Gen Network – พรรคอนาคตใหม่ โพสต์ข้อความระบุว่า เว็บไซต์ สทศ. ประกาศให้วันสอบแกต/แพต จัดขึ้นในช่วงวันที่ 23-26 ก.พ.2562 ตรงกับวันที่ 24 ก.พ.2562 ซึ่งอาจเป็นวันเลือกตั้ง เท่ากับว่า เด็ก ม.6 ที่อายุ 18 ปีแล้ว รวมไปถึงบุคลากรในโรงเรียน ครูอาจารย์ ที่ต้องจัดสอบ อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้ จึงขอเสนอให้ สทศ.หรือ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พิจารณาปรับเปลี่ยนวันสอบหรือวันเลือกตั้ง วันใดวันหนึ่ง เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ออกไปใช้สิทธิกำหนดอนาคตของตนเอง พร้อมทั้งเชิญชวนให้ร่วมลงชื่อเพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนวันสอบและวันเลือกตั้งให้ไม่ซ้อนทับกันด้วย นั้น เรื่องนี้ สทศ.ได้ดำเนินการทำหนังสือถึงประธานกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 23 ส.ค.2561 เพื่อให้พิจารณากำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากตรงกับกำหนดการทดสอบแกต/แพต ปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้มีการประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบดังกล่าวล่วงหน้าตามสื่อต่างๆ ไปแล้ว
 
ทั้งนี้ ต่อมาวันที่ 13 ก.ย.2561 สทศ. ได้รับหนังสือตอบกลับจากสำนักงาน กกต.ว่า การกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นเพียงการกำหนดวันเพื่อการเตรียมการในเชิงบริหารของ สำนักงาน กกต.ส่วนผู้มีอำนาจในการประกาศพระราชกฤษฎีการกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นหน้าที่และอำนาจของฝ่ายบริหาร และได้เสนอแนะให้นำเรื่องขัดข้องดังกล่าวเสนอต่อฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาต่อไป หลังจากนั้น ในวันที่ 27 ก.ย. 2561 สทศ.ได้ส่งหนังสือนำเรียนถึง นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. เพื่อพิจารณานำเรื่องข้อขัดข้องดังกล่าวเสนอต่อฝ่ายบริหาร โดยรมว.ศธ.ได้แจ้งให้ สทศ. ทราบว่า จะดำเนินการนำเสนอต่อฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาต่อไป
 
“สทศ. ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากคุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ ต้องเป็นนักเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6 หรือสูงกว่า ม.6 ขึ้นไป ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ เป็นผู้มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ จึงเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ส่วนกรณีที่จะมีการเลื่อนกำหนดการสอบแกต/แพต หรือไม่นั้น หากมีการยืนยันวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเป็นทางการในวันที่ 24 ก.พ.2562 สทศ. จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป”นายสัมพันธ์ กล่าว
 
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า ได้รายงานเรื่องดังกล่าวให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รับทราบแล้ว ซึ่งขณะนี้วันเลือกตั้งก็ถือว่ายังไม่มีการระบุอย่างชัดเจน และถึงแม้ว่าจะระบุว่าเป็นวันที่ 24 ก.พ.2562 แต่ก็ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการ อีกทั้งเรื่องนี้ก็ได้มีรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบแล้ว
 
สำหรับวันที่ 24 ก.พ.2561 เป็นการสอบ แพต2 วิชาวิทยาศาสตร์ และ แพต5 วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู ขณะนี้ กรณีที่มีการโพสต์เรียกร้องให้ปรับเปลี่ยนวันสอบใน เฟซบุ๊กแฟนเพจ New Gen Network – พรรคอนาคตใหม่ ขณะนี้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและลงชื่อแล้วกว่า 450 รายการ และมีการแชร์โพสต์ดังกล่าวกว่า 500 แชร์
 
 
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ