ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ

29 ธ.ค. 2557 11:19 น.

ผู้อ่าน

ประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ