ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานประชุม)

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานประชุม) จำนวน 2 อัตรา

ดาวน์โหลด