ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

กมลฮึ่มสอบผอ.-รอง ห้ามโกงเด็ดขาด ถ้ากก.เอี่ยวเจอฟัน

5 ก.พ. 2558 11:12 น.

ผู้อ่าน

    "กมล" ซักซ้อมแนวทางสอบ ผอ.-รอง ผอ. หากพบทุจริตเจอฟันทันที เรียกพบส่วนตัวผู้บริหารในพื้นที่ที่มีข่าวเปิดติว เผยสอบครั้งนี้เปิดกว้างมากที่สุด เพราะให้สิทธิ์ ผอ.รร.ขนาดเล็ก เด็กต่ำกว่า 60 คน สามารถสอบบรรจุเป็น ผอ.ได้
    นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวภายหลังมอบแนวทางการดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งรองผู้อำนวยสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ทาง สพฐ.จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้นเพื่อต้องการซักซ้อมความพร้อม ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการสอบให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม โดยก่อนหน้านี้ สพฐ.เองก็ได้ออกมาตรการป้องกันและป้องปรามการทุจริตในการสอบไว้แล้วด้วย ซึ่งมีผู้รับสมัครคัดเลือกในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวน 15,944 คน และรองผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวน 6,267 คน ขณะที่มีสำนักงานเขตพื้นที่ที่เปิดรับสมัครอยู่จำนวน 224 เขต ในตำแน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 2,904 ตำแหน่ง และรองผู้อำนวยการ 1,353 ตำแหน่งเท่านั้น
    นายกมลกล่าวต่อว่า การสอบครั้งนี้มีความพิเศษจากการสอบครั้งที่ผ่านมา โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้กำหนดให้ สพฐ.เป็นผู้จัดสอบและเข้าไปดูแลการออกข้อสอบในส่วนของการสอบภาค ก. หรือความรู้ทั่วไปเอง ส่วนการสอบภาค ข. วิชาเฉพาะประจำตำแหน่ง และภาค ค. การสอบสัมภาษณ์ ให้เขตพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งในส่วนของข้อสอบ สพฐ.ได้ติดต่อมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านศึกษาศาสตร์ของประเทศเป็น ผู้ออกข้อสอบ จัดส่งข้อสอบ และประมวลผลการสอบ โดยข้อสอบที่ใช้จะมีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน แต่จะมีหลายชุดข้อสอบ เพื่อป้องกันกรณีที่หากมีพื้นที่ใดเกิดปัญหา พื้นที่อื่นก็ยังสามารถใช้ข้อสอบในพื้นที่ของตัวเองได้ นอกจากนี้ยังมีการเปิดสอบบรรจุผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กที่ยังว่างอยู่ ด้วย จากเดิมที่จะไม่เปิดสอบในโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ำกว่า 60 คน แต่ครั้งนี้เปิดรับหมด แสดงให้เห็นว่ากระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ไม่ได้มีนโยบายยุบหรือควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดการศึกษาทางไกลเข้าไปแก้ปัญหา ดังนั้นจึงเป็นต้องสอบบรรจุตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กที่ว่างอยู่ ไม่ใช่ปล่อยให้เฉาตาย ไม่มีผู้บริหาร ถือเป็นภารกิจหนึ่งที่ สพฐ.เร่งดำเนินการ
    “ผมเน้นย้ำเรื่องมาตรการป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะห้ามผู้บริหารเขตพื้นที่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบไปจัดติว จำหน่วย แจก หรือกระทำการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้สอบเด็ดขาด ถ้าพบจะต้องให้ออกจากการเป็นกรรมการสอบทันที และจะตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนที่ส่วนกลาง ที่มีนางรัตนา ศรีเหรัญ รองเลขาฯ กพฐ. เป็นผู้ดำเนินการ หากเกิดข้อร้องเรียนประเด็นปัญหาต่างๆ เข้ามาสามารถใช้อำนาจในเชิงบริหารจัดการได้ทันที จะไม่ปล่อยให้มีปัญหาของพื้นที่ และส่วนที่มีข่าวว่าผู้บริหารเขตพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเตรียมเปิด ติว ทางเราก็ได้ปราม และผมได้เรียกมาพบเป็นการส่วนตัว เพื่อทำความเข้าใจและไม่ได้ดำเนินการต่อ” เลขาฯ กพฐ.กล่าว.

 

ที่มา : ไทยโพสต์