ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

12 ก.พ. 2558 16:34 น.

ผู้อ่าน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารการทดสอบ)