ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ไทย-บรูไน เตรียมขยายความร่วมมือด้านการศึกษาต่อเนื่อง

16 ก.พ. 2558 09:53 น.

ผู้อ่าน

        ไทย - บรูไน เตรียมขยายความร่วมมือด้านการศึกษาต่อเนื่อง พร้อมแลกเปลี่ยนโครงการเพื่อพัฒนาการศึกษาของสองประเทศร่วมกัน ขณะที่ ร.ร. อาชีวะชั้นนำของบูรไนสนใจอยากแลกเปลี่ยนการจัดการศึกษากับอาชีวะไทย
       
       นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้ประชุมร่วมกับ นายจูไนดี้ บินฮัจจี อับดุลราห์มาน ปลัด ศธ. ของประเทศบรูไนดารุสซาลาม พร้อมคณะทำงานร่วมด้านการศึกษา ไทย - บรูไนดารุสซาลาม ครั้งที่ 2 ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย - บรูไน ในการขับเคลื่อนกิจกรรม โครงการภายใต้บันทึกความตกลงด้านการศึกษาไทย - บรูไน ที่ประเทศบรูไน โดยใน การประชุมดังกล่าวได้มีการนำเสนอแนวโน้มและทิศทางนโยบายด้านการศึกษาของสอง ประเทศ และติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งในส่วนของประเทศไทยนั้น สำนักงานปลัด ศธ. ได้เสนอ 3  โครงการ ได้แก่ 1. โครงการเสวนานโยบายการศึกษาระหว่างไทย และบรูไนดารุสซาลาม 2. โครงการร่วมมือระหว่างโรงเรียนทวิภาษา และ 3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพสำหรับผู้บริหารการศึกษาเพื่อเตรีมความพร้อมในการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ขณะที่บรูไนได้เสนอ 3 โครงการเช่นกัน ได้แก่ 1. โครงการแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างเครือข่ายในการจัดเก็บข้อมูลทางการศึกษา 2. โครงการแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษา และ 3. โครงการค่ายเยาวชนเพื่อสร้างผู้นำเยาวชนสำหรับสภานักเรียน อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า  จะมีการต่ออายุบันทึกความตกลงด้านการศึกษาไทย - บรูไน ออกไปอีก 1 ปี ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะดำเนินการตามขั้นตอนผ่านช่องการทูต
       
       ปลัด ศธ. กล่าวต่อว่า ในโอกาสนี้ ทางกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) บรูไนได้นำคณะผู้แทนไทย เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอาชีวศึกษา นาโกดา รากัม ซึ่งเป็นโรงเรียนเทคนิคและโรงเรียนอาชีวศึกษาชั้นนำแห่งหนึ่งของบรูไนดา รุสซาลาม โดยโรงเรียนอาชีวศึกษาแห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2533 เปิดรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเข้าเรียนต่อระดับประกาศณียบัตร และมีความโดดเด่นในสาขามัณฑนศิลป์ การก่อสร้าง และงานสุขาภิบาล ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 606  คนและครู 92 คน ทั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนถึงการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาของไทย และบรูไน ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้มีความสนใจที่จะร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาของไทยด้วย

 

ที่มา : ผู้จัดการ