ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

มศว เร่งวิจัยใช้คะแนน GAT-PAT, O-Net คัดแยกคนเก่ง เรียนดี ได้จริงหรือไม่

3 มี.ค. 2558 10:26 น.

ผู้อ่าน

 วันนี้ (2 มี.ค.) ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มอบหมายให้ มศว วิเคราะห์โครงสร้างของข้อสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และ ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) ว่าจะสามารถแยกแยกคนเก่งเพื่อเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาได้จริงหรือไม่ หรือคนที่ได้ในคะแนนที่สูง เมื่อเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยจะเรียนได้ดีหรือไม่ หรือคนที่ได้คะแนนต่ำเมื่อเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยมีผลการเรียนเป็นอย่างไร หรือคนที่ได้คะแนนสูงแต่เมื่อเรียนในมหาวิทยาลัยมีผลการเรียนต่างไปจากที่คะได้คะแนนต่ำหรือไม่ ทั้งนี้ การวิจัยเรื่องดังกล่าวเพื่อหาคำตอบว่าโครงสร้างของข้อสอบ GAT/PAT ที่เราใช้วัดความรู้ความสามารถของเด็กว่ามันเหมาะสมจริงหรือไม่ หรือความจริงแล้วมีตัวชี้วัดอื่นๆ ที่สะท้อนได้ว่าผลคะแนน GAT/PAT อาจไม่ได้สำคัญที่สุด เป็นต้น
        
        ขณะเดียวกัน มศว ได้รับมอบให้ทำการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมกรณีที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ปรับลดการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) เหลือเพียง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนอีก 3 กลุ่มสาระฯ ได้แก่ ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้โรงเรียนจัดสอบ และจะเริ่มสอบในปีการศึกษา 2558 นั้น โดย ทปอ. ต้องการให้ศึกษาในโครงสร้างข้อสอบ O-Net เช่นเดียวกับของ GAT/PAT แต่ขอให้ศึกษาด้วยว่าวิชาที่สอบ O-Net ใช้ 5 กลุ่มสาระฯเพียงพอหรือไม่ หรือควรคงไว้ที่ 8 กลุ่มสาระฯเช่นเดิม ทั้งนี้ คาดว่า ปลายปี 2558 หรืออีกประมาณ 9 เดือนผลการวิจัยทั้งหมดจะถูกนำเสนอต่อสังคม และ ทปอ. ต่อไป
       

 

 

เครดิต  ผู้จัดการออนไลน์