ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ.เอาจริงพกโทรศัพท์-โพสต์ข้อความจับทุจริต

9 มี.ค. 2558 10:19 น.

ผู้อ่าน

วันนี้ (7 มี.ค.) ที่สนามสอบโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) และ รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สทศ. เดินทางตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบความถนัดทั่วไป หรือแกต และการทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือแพต ครั้งที่ 2/2558 โดยมีนายวิสิทธิ์ ใจเถิง ผอ.โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับ ซึ่งการสอบแกตและแพตจัดสอบวันที่ 7-10 มี.ค. พร้อมกันทั่วประเทศ วันนี้เป็นการสอบวันแรก โดยดร.กฤษณพงศ์ กล่าวว่า การจัดสอบแกตและแพตวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องการทุจริต แต่ตนเน้นการสอบต้องโปร่งใส และปฎิบัติตามระเบียบการสอบ สทศ. ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ.2557อย่างเคร่งครัด

“ที่ ผ่านมามีตัวอย่างให้เห็นการฝ่าฝืนการสอบที่มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ถ่ายภาพหน้าปกข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน หรือโอเน็ต และโพสต์ลงในอินสตาแกรม สทศ.ลงโทษไปแล้วด้วยการไม่ตรวจกระดาษคำตอบในวิชานั้น พร้อมส่งชื่อนักเรียนให้สถานศึกษาต้นสังกัด และมหาวิทยาลัยที่นักเรียนจะไปสอบเรียนต่อ เพื่อให้มหาวิทยาลัยใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าเรียน อย่างไรก็ตามเมื่อนักเรียนทำผิดต้องได้รับผลกรรมที่กระทำนั้น จึงอยากให้นักเรียนตั้งใจทำข้อสอบอย่าทุจริตโดยเด็ดขาด” ดร.กฤษณพงศ์ กล่าว

ด้าน รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวว่า สำหรับข้อมูลการสอบครั้งนี้มีผู้ที่มีสิทธิสอบ 184,092 ราย มีผู้เข้าสอบที่เป็นผู้พิการทางสายตาและพิการทางร่างกาย 19 ราย ผู้มีสิทธิ์สอบที่อายุมากที่สุด 3 ลำดับ ได้แก่ อายุ 59 ปี สอบ 3 วิชา ได้แก่ แพต 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ แพต 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ และแกต ที่จังหวัดมหาสารคาม อายุ 52 ปีสอบแพต 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน จังหวัดนนทบุรี และอายุ 50 ปีสอบ แพต 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ จังหวัดสระแก้ว อย่างไรก็ตามหากผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือเข้าห้องสอบ และโพสต์ข้อความต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบ จะถือว่ามีพฤติกรรมที่ส่อทุจริต และหากทำให้เกิดผลกระทบกับระบบการจัดสอบ ก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายทันที

ศ.ดร.ประสาท กล่าวว่า ที่ผ่านมา ทปอ.ทำความร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช) เรื่องการต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัย ดังนั้นนิสิต นักศึกษาทุกคนต้องไม่ทุจริตในทุกรูปแบบ ส่วนนักเรียนที่ทำการทุจริต หรือฝ่าฝืนระเบียบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่ง สทศ.จะส่งชื่อให้มหาวิทยาลัยที่นักเรียนจะเข้าเรียนด้วยนั้น มหาวิทยาลัยต่างๆ จะนำข้อมูลส่วนนี้ประกอบการตัดสินใจคัดเลือกเด็กเข้าเรียนด้วย แต่คงจะไม่ไปตัดสิทธิ์เด็กตั้งแต่แรก เพราะเราต้องเปิดโอกาสเด็กทุกคนได้เข้าเรียน แต่จะต้องมีการติดตาม เพื่อไม่ให้กระทำผิดซ้ำอีก

ขณะที่นายสหัส ภัทรฐิตินันท์ ประธานศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กล่าวว่า ศูนย์สอบทุกแห่งได้กำชับสนามสอบไม่ให้ผู้เข้าสอบนำเครื่องมือสื่อสารเข้า ห้องสอบโดยเด็ดขาด แต่เป็นเรื่องยากหากเด็กจะแอบนำเครื่องมือสารเข้าไป ถ้าพบถือว่าทำผิดกติกาจะถูกลงโทษทันที ทั้งนี้ในการเข้าสอบยังพบปัญหาเดิม ๆคือเด็กลืมบัตรประจำตัวที่สามารถแสดงตัวตนมาเข้าสอบ ทั้งที่มีการเตือนกันมาตลอด แต่ต้องขอย้ำไม่ให้เด็กลืม เพราะจะทำให้เสียสิทธิในการเข้าสอบได้.