ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ทปอ.เล็งเพิ่มน้ำหนักโอเน็ต 5 กลุ่ม

13 มี.ค. 2558 11:48 น.

ผู้อ่าน


ภาพ ทปอ.เล็งเพิ่มน้ำหนักโอเน็ต 5 กลุ่ม

      

     ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ มีมติลดการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต จาก 8 กลุ่มสาระ เหลือ 5 กลุ่มสาระ ตามข้อเสนอของ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ โดยจะเริ่มสอบตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ซึ่งจะสอบประมาณต้นปี 2559 นั้น
 
     ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า ตนจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุม ทปอ. วันที่ 26 เม.ย.นี้ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เพื่อขอมติจากที่ประชุมว่า ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2559 จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างไร เพื่อประกาศให้นักเรียนชั้น ม.5 ที่จะขึ้นชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2558 รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบล่วงหน้า ซึ่งโดยส่วนตัวมีข้อเสนอว่า อาจเพิ่มน้ำหนักโอเน็ตทั้ง 5 กลุ่มสาระ จากวิชาละ 5% เป็น 6% เพื่อทดแทนน้ำหนักของอีก 3 กลุ่มสาระ ก็จะได้น้ำหนักโอเน็ต 30% เท่าเดิม รวมกับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือจีแพ็กซ์ 20% คะแนนแบบทดสอบความถนัดทั่วไป หรือ GAT และแบบทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ หรือ PAT รวม 50% ซึ่งถือว่าเป็นการปรับเล็กจึงไม่ต้องประกาศล่วงหน้า 3 ปี อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้คงต้องรอดูผลการวิจัยคะแนนโอเน็ต, GAT และ PAT ของนักเรียน มีผลต่อการจบมหาวิทยาลัยหรือไม่ คาดว่าผลวิจัยจะเสร็จปลายปี 2558 ก่อนนำมาหารือ ทปอ. เพื่อหาข้อสรุปว่าจะใช้องค์ประกอบใดบ้างในการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย.
 

 

ที่มา : ไทยรัฐ