ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สอบราคาจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สทศ.

17 มี.ค. 2558 10:41 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2558 ระหว่างเวลา 10.00-16.00 น. ณ งานพัสดุ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) และกำหนดให้ผู้ที่ยื่นซองสอบราคา ต้องนำเสนอการดำเนินงานในวันที่ 30 มีนาคม 2558 และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอแบบและเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ - 25 มีนาคม พ.ศ.2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2217-3800 ต่อ 107-108 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.