ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ศธ.เดินหน้าผลิตคุรุทายาท 5.8 หมื่นทุน

19 มี.ค. 2558 09:25 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ศธ.เดินหน้าผลิตคุรุทายาท 5.8 หมื่นทุน

มอบ สกศ.เร่งทำรายละเอียด สอศ.อัพเกรดช่างเทคนิค-บัณฑิตนักปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 18 มี.ค.2558 พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ. ว่า ที่ประชุม หารือกรณีที่มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ไปจัดทำ รายละเอียดโครงการคุรุทายาท โดยเบื้องต้นจะเป็นโครงการต่อเนื่องระยะเวลา 15 ปี ให้ทุนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ จำนวน 10 รุ่น 58,000 ทุน ใช้งบประมาณทั้งหมด 4,185 ล้านบาท ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ขอให้ สกศ.กลับไปทบทวนจำนวนทุนอีกครั้ง โดยดูความเหมาะสมตามอัตราเกษียณในอีก 10 ปีข้างหน้า ที่จะมีครูเกษียณอายุถึง 200,000 คน จึงอาจจะต้องปรับทุนเพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ นอกจากนั้น สกศ.ยังเสนอข้อดี ข้อเสีย รวมถึงจุดอ่อนการดำเนินโครงการที่ผ่านมา ซึ่งหลักเกณฑ์หนึ่งที่ค่อนข้างมีปัญหา คือ การกำหนดให้เด็กที่รับทุนจากโครงการนี้จะต้องเรียนได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ทุกเทอม ทำให้มีบางส่วนที่เรียนไม่ไหว ต้องออกจากโครงการ ดังนั้น จึงขอให้ สกศ.ไปทบทวนเกณฑ์ดังกล่าวให้ยืดหยุ่นมากขึ้น อาทิ กำหนดเกรดไว้ที่ 3.00 แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 2.75 และให้โอกาสแก้ตัวได้ภายใน 1 เทอม ก่อนทำรายละเอียดเสนอที่ประชุมพิจารณาในครั้งต่อไป

ด้าน ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ตนได้เสนอแนวทางการดำเนินงานจัดทำโครงการทุนช่างเทคนิคและบัณฑิตนักปฏิบัติ และองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารโครงการฯให้ พล.ร.อ.ณรงค์พิจารณา เพื่อเสนอ ครม.ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ โครงการทุนช่างเทคนิคฯจะดำเนินการ 5 รุ่น ระหว่างปีงบประมาณ 2558-2572 เพื่อจัดทุนการศึกษาและอบรมระยะสั้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้กับนักเรียน นักศึกษาและครูผู้สอนสายวิชาชีพ แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ ทุนผลิตและพัฒนากำลังคนระยะสั้น ทุนผลิตและพัฒนากำลังคนระยะกลาง และทุนผลิต และพัฒนากำลังคนระยะยาว ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 27,569,720,342 บาท.

 

ที่มา : ไทยรัฐ