ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2558

24 เม.ย. 2558 16:43 น.

ผู้อ่าน

     ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ได้ประกาศสอบราคาจ้างตรวจสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2558 โดยกำหนดเปิดซอง ในวันที่ 21 เมษายนพ.ศ. 2558 นั้น
 
     บัดนี้ ผลการพิจารณาได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาจ้างฯ ได้แก่ บริษัท นิลสุวรรณ จำกัด โดยเสนอราคาทั้งสิ้น 250,000.-บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)