ทดสอบด้านทักษะวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชาทำไม? ในเมื่อมีใบประกอบวิชาชีพอยู่แล้ว?

สำหรับวิชาชีพที่มี สภาวิชาชีพ สมาคมวิชาชีพอยู่แล้ว ทาง สทศ. จะไม่ทดสอบซ้ำ