ประธานกรรมการ สทศ. มอบดอกไม้ให้แก่ เลขาธิการ กพฐ. เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

วันที่ 26 กันยายน 2562 ดร.ชาคร  วิภูษณวนิช ประธานกรรมการ สทศ. และคณะกรรมการ สทศ. ได้ร่วมมอบดอกไม้ให้แก่ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2562