ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ประธานกรรมการ สทศ. มอบดอกไม้ให้แก่ เลขาธิการ กพฐ. เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

26 ก.ย. 2562 15:20 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ประธานกรรมการ สทศ. มอบดอกไม้ให้แก่ เลขาธิการ กพฐ. เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

วันที่ 26 กันยายน 2562 ดร.ชาคร  วิภูษณวนิช ประธานกรรมการ สทศ. และคณะกรรมการ สทศ. ได้ร่วมมอบดอกไม้ให้แก่ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2562