สอบเทียบระดับฯ 2558

การจัดสอบเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สอบเทียบระดับฯ)

ประกาศ

การสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2558

การสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2558