ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ออกมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสนามสอบ O-NET

27 ก.พ. 2563 15:31 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. ออกมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสนามสอบ O-NET

ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีกำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 โดยสอบวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ และวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ณ สนามสอบทั่วประเทศ นั้น

ในการนี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19  สทศ. ได้ออกมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดดังกล่าว โดยให้ศูนย์สอบ และสนามสอบ O-NET ทุกแห่ง พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม  อาทิ

  • อนุญาตให้ผู้เข้าสอบสามารถใส่หน้ากากอนามัยเข้าห้องสอบได้  
  • ขอความร่วมมือให้สนามสอบจัดเตรียมเจลล้างมือแอลกอฮอล์ หรือ สบู่สำหรับล้างมือ
  • ให้สนามสอบตรวจสอบผู้เข้าสอบ กรณีพบผู้เข้าสอบที่มีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ ต้องให้สวมหน้ากากอนามัย ทำความสะอาดมือด้วยเจลล้างมือแอลกอฮอล์ หรือสบู่สำหรับล้างมือ โดยอาจขอความร่วมมือจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เข้าร่วมตรวจคัดกรอง
  • ในกรณีมีผู้ที่มีอาการต้องสงสัย ให้คัดแยกมานั่งสอบในห้องสอบพิเศษ

ทั้งนี้ สทศ. ได้ทำหนังสือถึงกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอความร่วมมือให้ร่วมตรวจคัดกรองในกรณีที่มีศูนย์สอบ หรือ สนามสอบที่ได้ร้องขอความอนุเคราะห์ไป