ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

มติบอร์ด สทศ. ไม่ขัดข้องในการยกเลิกการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 ตามนโยบาย รมว.ศธ. เสนอ ครม. เคาะ

23 ธ.ค. 2563 15:38 น.

ผู้อ่าน

ภาพ มติบอร์ด สทศ. ไม่ขัดข้องในการยกเลิกการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563  ตามนโยบาย รมว.ศธ. เสนอ ครม. เคาะ