ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

การขอเพิ่มรายชื่อนักเรียนเข้าสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ V-NET ปวช.3 ปีการศึกษา 2563

26 ม.ค. 2564 09:11 น.

ผู้อ่าน

ภาพ การขอเพิ่มรายชื่อนักเรียนเข้าสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ V-NET ปวช.3 ปีการศึกษา 2563

กรณีขอเพิ่มข้อมูลนักเรียนเข้าสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ V-NET ปวช.3 ปีการศึกษา 2563  (*เฉพาะนักเรียนที่โรงเรียนยังไม่ได้ส่งรายชื่อเมื่อเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563 หรือ นักเรียนที่เพิ่งย้ายเข้ามาและประสงค์ยืนยันสอบ)

  •  ให้โรงเรียนเข้าระบบสมัครและยืนยันการสอบ เลือก "ระดับสถานศึกษา" ใส่ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของโรงเรียน
  •  เลือกเมนู "เพิ่มรายชื่อนักเรียน"

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คู่มือการใช้งานระดับสถานศึกษา ("การเพิ่มรายชื่อข้อมูลนักเรียน" หน้าที่ 15-16)

คู่มือการใช้งานสำหรับสถานศึกษา

* การเพิ่มรายชื่อนักเรียนดังกล่าว  ถือว่าเป็นการยืนยันการเข้าสอบแล้ว*

**หมดเขตเพิ่มรายชื่อข้อมูลนักเรียน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564**

 

เข้าระบบยืนยันการเข้าสอบ