ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานประชุม)

2 ก.ย. 2558 14:57 น.

ผู้อ่าน

เนื่องจากผู้สมัครสอบเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งที่สถาบันฯ ดำเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อย สถาบันฯ จึงขอขยายเวลา การรับสมัครในตำแหน่งดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 กันยายน 2558