ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

"ดาว์พงษ์" แบ่งงาน 2 รมช.ศธ

4 ก.ย. 2558 12:07 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ดาว์พงษ์ แบ่งงาน 2 รมช.ศธ
 
วันนี้ (3 ก.ย.) พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า ตนได้แบ่งงานให้ รมช.ศธ.ใน 2 ลักษณะ คือ กำกับดูแลองค์กรหลัก และ งานตามนโยบาย ที่มอบหมายให้เป็นภารกิจเฉพาะ 26 เรื่อง โดยให้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กำกับดูแล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และ โครงการต่างๆ เช่น การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ชั้น ป.1-ม.3 การแก้ไขปัญหาการศึกษาชายแดนภาคใต้ การแก้ไขปัญหาทุจริตใน ศธ. และ ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เป็นต้น
 
พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวต่อไปว่า ส่วน นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กำกับดูแล สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และ โครงการอื่น ๆ เช่น การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชดำรัสฯ การปฏิรูปการศึกษา การยกมาตรฐานภาษาอังกฤษ เป็นต้น ส่วนงานของสำนักงานปลัด ศธ. รวมถึงหน่วยงานในกำกับของ สป.ศธ. อาทิ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และ หน่วยงานในกำกับอื่นๆ ตนจะกำกับดูแลเอง 
 
การแบ่งงานลักษณะนี้ เพื่อให้ รมช.ศึกษาทั้ง 2 คน ช่วยแบ่งเบาภาระงานทั่วไปของแต่ละองค์กรหลักแต่งานในเชิงนโยบายผมก็ยังกำกับดูแล ไม่ได้ปล่อยเป็นสิทธิขาดของใคร รมช.ศธ.ทั้ง 2 คน ต้องรายงานผมตลอด โดยเฉพาะงานนโยบายทั้ง 26 เรื่อง ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนที่ตอบโจทย์รัฐบาล ที่สำคัญงานในแต่ละนโยบายจะต้องทำงานข้ามแท่งกันด้วย เช่น การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ ที่ นพ.ธีระเกียรติ รับผิดชอบอาจต้องข้ามแท่งมายัง สพฐ.ก็ทำได้ทันที โดยไม่ต้องผ่าน พล.อ.สุรเชษฐ์ ซึ่งกำกับดูแล เป็นต้น”รมว.ศธ. กล่าวและว่า นอกจากนี้ยังได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีขึ้น โดยจะมีการประชุมทุกเช้าวันจันทร์ เพื่อติดตามทุกภารกิจอย่างใกล้ชิด.
 
 
ที่มา : เดลินิวส์