ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ร่วมกันประกาศ “นโยบายและเจตนารมณ์การส่งเสริมและพัฒนาสิทธิมนุษยชน” และจัดสัมมนาบุคลากรเรื่อง “สทศ. กับสิทธิมนุษยชนด้านการศึกษา”

23 ก.พ. 2565 16:39 น.

ผู้อ่าน

ภาพ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ร่วมกันประกาศ “นโยบายและเจตนารมณ์การส่งเสริมและพัฒนาสิทธิมนุษยชน”  และจัดสัมมนาบุคลากรเรื่อง “สทศ. กับสิทธิมนุษยชนด้านการศึกษา”

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  (ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ) พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันประกาศ “นโยบายและเจตนารมณ์การส่งเสริมและพัฒนาสิทธิมนุษยชน”  พร้อมกันนี้ได้มีการจัดสัมมนาบุคลากรเรื่อง “สทศ. กับสิทธิมนุษยชนด้านการศึกษา” โดยมีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นางสาวศยามล  ไกยูรวงศ์)   เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม สทศ. ชั้น 35 และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

ภาพ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ร่วมกันประกาศ “นโยบายและเจตนารมณ์การส่งเสริมและพัฒนาสิทธิมนุษยชน”  และจัดสัมมนาบุคลากรเรื่อง “สทศ. กับสิทธิมนุษยชนด้านการศึกษา”

ภาพ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ร่วมกันประกาศ “นโยบายและเจตนารมณ์การส่งเสริมและพัฒนาสิทธิมนุษยชน”  และจัดสัมมนาบุคลากรเรื่อง “สทศ. กับสิทธิมนุษยชนด้านการศึกษา”

ภาพ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ร่วมกันประกาศ “นโยบายและเจตนารมณ์การส่งเสริมและพัฒนาสิทธิมนุษยชน”  และจัดสัมมนาบุคลากรเรื่อง “สทศ. กับสิทธิมนุษยชนด้านการศึกษา”

ภาพ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ร่วมกันประกาศ “นโยบายและเจตนารมณ์การส่งเสริมและพัฒนาสิทธิมนุษยชน”  และจัดสัมมนาบุคลากรเรื่อง “สทศ. กับสิทธิมนุษยชนด้านการศึกษา”