ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมศูนย์ตรวจอัตนัย สทศ. พร้อมให้คำแนะนำการป้องกัน Covid-19

10 มี.ค. 2565 11:28 น.

ผู้อ่าน

วันที่ 10 มีนาคม 2565 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง (นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการตรวจข้อสอบอัตนัยฯ พร้อมให้คำแนะนำการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รวมทั้งตอบข้อซักถามต่าง ๆ กับคุณครูและผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ตรวจอัตนัย สทศ. โดยมีรองผู้อำนวยการ สทศ. (ดร.วารุณี เลียววิวัฒน์ชัย และนางสาวดรุณี ร่องพืช) ให้การต้อนรับ

ภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมศูนย์ตรวจอัตนัย สทศ. พร้อมให้คำแนะนำการป้องกัน Covid-19

ภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมศูนย์ตรวจอัตนัย สทศ. พร้อมให้คำแนะนำการป้องกัน Covid-19

ภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมศูนย์ตรวจอัตนัย สทศ. พร้อมให้คำแนะนำการป้องกัน Covid-19

ภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมศูนย์ตรวจอัตนัย สทศ. พร้อมให้คำแนะนำการป้องกัน Covid-19

ภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมศูนย์ตรวจอัตนัย สทศ. พร้อมให้คำแนะนำการป้องกัน Covid-19