ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่ง นักวิชาการวิจัยและพัฒนา

9 ก.ย. 2565 08:00 น.

ผู้อ่าน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่ง นักวิชาการวิจัยและพัฒนา 1 ตำแหน่ง จำนวน 3 อัตรา
โดยกำหนด วันที่ เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 10:30-16:30 น. ณ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35