ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผอ.สทศ.เผยทดสอบ B-NET ม.3/ม.6 ไร้ทุจริต เตรียมประกาศผลทางเว็บไซต์ 29 ก.พ.

1 ก.พ. 2559 10:14 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ผอ.สทศ.เผยทดสอบ B-NET ม.3/ม.6 ไร้ทุจริต เตรียมประกาศผลทางเว็บไซต์ 29 ก.พ.

เมื่อวันที่ 30 มกราคม นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า สทศ.ได้จัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2558 ในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดย สทศ.ได้จัดสอบ B-NET ให้แก่ผู้ที่กำลังศึกษาชั้น ม.3 และชั้น ม.6 ตามหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนา โดยจัดสอบ 4 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาบาลี วิชาธรรม วิชาพุทธประวัติ และวิชาวินัย การทดสอบแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 1.การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ (Paper Pencil) และ 2.การทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) เพื่อเป็นการขยายโอกาส และเป็นทางเลือกให้แก่นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ดังนี้ การสอบ B-NET โดยใช้แบบทดสอบ (Paper Pencil) ผู้มีสิทธิสอบ 10,440 คน B-NET ม.3 มีสิทธิสอบ 7,325 คน และ B-NET ม.6 มีสิทธิสอบ 3,115 คน และการสอบ B-NET ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) มีสิทธิสอบ 25 คน แบ่งเป็น B-NET ม.3 มีสิทธิสอบ 15 คน และ B-NET ม.6 มีสิทธิสอบ 10 คน

 

ภาพ ผอ.สทศ.เผยทดสอบ B-NET ม.3/ม.6 ไร้ทุจริต เตรียมประกาศผลทางเว็บไซต์ 29 ก.พ.

“การสอบ B-NET วันนี้ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย สทศ.ขอขอบคุณศูนย์สอบ และสนามสอบที่ปฏิบัติตามคู่มือ และระเบียบการสอบ รวมถึง ดำเนินการมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สทศ.จะประกาศผลสอบ B-NET ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th”นายสัมพันธ์กล่าว