รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2559

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2559 มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด