ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2559

8 ก.พ. 2559 11:56 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2559 มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ