ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

มทร.ธัญบุรีนำร่องใช้วีเน็ตคัดเด็ก

25 เม.ย. 2559 15:15 น.

ผู้อ่าน

ภาพ มทร.ธัญบุรีนำร่องใช้วีเน็ตคัดเด็ก

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ได้หารือกับ รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เพื่อนำผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา หรือ วีเน็ต มาใช้เป็นคะแนนส่วนหนึ่งของการสอบเข้าเรียนต่อใน มทร.ธัญบุรี โดยจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงเร็วๆนี้ โดย มทร.ธัญบุรีจะเป็นมหาวิทยาลัยแรกที่จะนำร่องและในเบื้องต้นจะมีการนำอาจารย์ของ มทร.ธัญบุรี เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการออกข้อสอบพื้นฐานวิชาชีพอีกด้วย ทั้งนี้ เชื่อว่าการนำผลคะแนนวีเน็ตมาใช้คัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียนต่อจะส่งผลดีต่อสถานศึกษา เพราะหนึ่งในแบบทดสอบของวีเน็ตจะมีการวัดเรื่องทักษะสังคม ทั้งทัศนคติและนิสัย ซึ่งหากนำจุดนี้มาใช้ประกอบการสัมภาษณ์ จะได้ผลดี เพราะการสัมภาษณ์เด็กเพียง 5-10 นาที ผู้สัมภาษณ์อาจไม่เข้าใจเด็กอย่างถ่องแท้ คาดว่าจะนำผลสอบวีเน็ตมาใช้ประกอบการสอบเข้าเรียนในปี 2560.