ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผู้ผ่านการพิจารณาผลการสอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์หน่วยงานผ่านสื่อสาธารณะ ประเภทสื่อโทรทัศน์

25 ก.ย. 2555 11:55 น.

ผู้อ่าน

ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการพิจารณาผลการสอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์หน่วยงานผ่านสื่อสาธารณะ ประเภทสื่อโทรทัศน์