ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

พงศ์เทพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตรวจเยี่

21 ม.ค. 2556 16:20 น.

ผู้อ่าน

พงศ์เทพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตรวจเยี่ยมสนามสอบ 7 วิชาสามัญ