พงศ์เทพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตรวจเยี่

พงศ์เทพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตรวจเยี่ยมสนามสอบ 7 วิชาสามัญ

ดาวน์โหลด