ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 มกราคม 2560

30 ธ.ค. 2559 15:09 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ  มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน ในตำแหน่งต่างๆ รวมจำนวน 20 อัตรา โดยทางสถาบันมีการขยายเวลารับสมัครออกไปจนถึงวันที่ 13 มกราคม 2560 ดังเอกสารแนบ