ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

"ธีระเกียรติ" ตรวจสนามสอบ-ศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัย O-NET

18 ก.พ. 2560 16:09 น.

ผู้อ่าน

"นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์" ตรวจสนามสอบ O-NET ชั้น ม.6 ที่โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กล่าวขอบคุณ สทศ.-สพฐ.-โรงเรียนสนามสอบทุกแห่ง ที่มีส่วนช่วยสร้างความก้าวหน้าด้านระบบการทดสอบและการประเมินให้กับประเทศ พร้อมทั้งพาผู้บริหารและสื่อมวลชนเยี่ยมชมศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของประเทศ เผยเห็นแล้วขนลุก เพราะมีระบบการตรวจและประมวลผลที่ทันสมัย เป็นสากล
 
ภาพ ธีระเกียรติ ตรวจสนามสอบ-ศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัย O-NET
 
เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 น., นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET (Ordinary National Education Test) ปีการศึกษา 2559 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนามสอบโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2, ดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย, คณาจารย์ เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมสนามสอบในครั้งนี้
 
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมสนามสอบในครั้งนี้ ได้เดินทางมาพร้อมกับ ผอ.สทศ. และผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั้งสองท่าน รวมทั้งผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. เพราะการสอบครั้งนี้เป็นการสอบครั้งสำคัญของเด็ก เป็นการสอบที่กำหนดชะตาชีวิตของเด็กหลายแสนคนทั่วประเทศ จึงต้องการมาให้กำลังใจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสอบ คือ สทศ. และ สพฐ.
 
ขอชมเชย สทศ. ที่ได้รับนโยบายในการจัดสอบและระบบประเมินการเรียนการสอนมาดำเนินการ ตั้งแต่ตนเป็น รมช.ศึกษาธิการ ที่มีความก้าวหน้าหลายเรื่องแล้ว เช่น ระบบการจัดสอบ การจัดทำคลังข้อสอบ การริเริ่มออกข้อสอบแบบอัตนัยเป็นครั้งแรกของประเทศไทย การเปิดเผยคำตอบข้อสอบ ฯลฯ สทศ. เป็นหน่วยงานที่วางใจได้ในการจัดสอบทุกระดับ รวมทั้งการจัดสอบสำหรับเด็กพิเศษ ที่สำคัญคือจะไม่เคยพบเห็นการลอกข้อสอบที่จัดสอบโดย สทศ. จึงขอให้กำลังใจ เพราะที่ผ่านมาเมื่อมีข่าวเกิดขึ้นเกี่ยวกับ สทศ. มักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับออกข้อสอบไม่ดี ซึ่งยืนยันว่า สทศ. ได้พัฒนาระบบการทดสอบและประเมินของประเทศให้เป็นสากลมากขึ้นเรื่อย ๆ
 
ในขณะที่ สพฐ. ก็มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานร่วมกันกับ สทศ. ด้านการประเมิน โดยภายใน 1-2 เดือนนี้จะเปิดเว็บไซต์สำหรับการติวทุกวิชา พร้อมทั้งบรรจุคลังข้อสอบเป็นหมื่น ๆ ข้อ รวมทั้งตัวอย่างข้อสอบ ตลอดจนมีการสอนของติวเตอร์เก่ง ๆ ดัง ๆ ของประเทศอยู่ในเว็บไซต์ เพื่อให้เด็กทั่วประเทศทุกคนสามารถเข้าถึงได้ แต่ก็ได้ขอให้ สพฐ. พิจารณาดำเนินการด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วย ไม่เช่นนั้นจะเป็นการติวเพื่อสอบเพียงอย่างเดียว
 
ขอขอบคุณ โรงเรียน ที่เป็นสนามสอบทุกแห่ง ที่มีส่วนช่วยสร้างความก้าวหน้าด้านระบบการทดสอบและการประเมินให้กับประเทศ ทั้งหมดนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการวางรากฐานระบบการประเมินของประเทศ
 
ภาพ ธีระเกียรติ ตรวจสนามสอบ-ศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัย O-NET
 
จากนั้น นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ และคณะ ได้นำคณะผู้บริหารและสื่อมวลชนเดินทางไปยังศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัย O-NET วิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ศูนย์ของประเทศ (ขออนุญาตไม่เปิดเผยสถานที่-ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี)
 
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า หลังจากที่เราได้ริเริ่มเป็นครั้งแรกของประเทศที่ให้มีการสอบอัตนัยจำนวน 2 ข้อ ในการสอบ O-NET ในวิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20 ของคะแนนทั้งหมด เพื่อวัดความสามารถทางการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของเด็ก เนื่องจากการสอบแบบอัตนัยเป็นวิธีการที่สามารถวัดผลด้านการคิดวิเคราะห์ของเด็กได้ และทำให้รู้ว่าเด็กไทยมีความสามารถในการเขียน การจับใจความ และการคิดวิเคราะห์หรือไม่ ซึ่งสถานศึกษาสามารถนำผลการสอบนี้มาวิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้นได้ โดยถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาระบบการประเมินของประเทศ และ สทศ. และ สพฐ. ก็ได้ร่วมกันเตรียมการอย่างละเอียด อาทิ การพัฒนาครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทยกว่า 3,000 คน
 
จึงต้องการมาให้กำลังใจครูผู้ตรวจข้อสอบ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ วิทยากรให้คำปรึกษา เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกว่า 3,000 คน ที่ทำงานและกินอยู่หลับนอนเป็นเวลานานหลายวัน พร้อมทั้งกล่าวว่า ขอให้ทุกท่านภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ เพราะเป็นครั้งแรกที่ได้มาเห็นระบบการตรวจข้อสอบอัตนัยเป็นครั้งแรกของประเทศ เห็นแล้วยังขนลุก เพราะได้เห็นครูและเจ้าหน้าที่ทุกท่านทำงานหนักกันมานาน ซึ่งศูนย์ตรวจข้อสอบแห่งนี้ตรวจเฉพาะข้อสอบอัตนัยข้อ 33 เพียงข้อเดียว แต่มีห้องประมวลผลที่ทันสมัยกว่าบางประเทศในยุโรป จึงถือว่าเป็นระบบการประเมินข้อสอบอัตนัยที่เป็นสากล เพราะคำตอบของเด็กจะประเมินด้วยเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐาน เช่น เขียนตรงตามคำสั่งหรือไม่ ตรงตามเนื้อหาโจทย์หรือไม่ ใช้หลักภาษาไทยถูกต้องหรือไม่ ซึ่งคาดหวังว่าเมื่อระบบนี้ได้รับการพัฒนาอย่างมีมาตรฐานแล้ว ต่อไปข้อสอบอัตนัยในวิชาอื่น ๆ ก็จะมีเพิ่มเติม เช่น Writing English ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากที่สุด
 
 
ภาพ ธีระเกียรติ ตรวจสนามสอบ-ศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัย O-NET
 
สำหรับการสอบ O-NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559 กำหนดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 และจะประกาศผลสอบในวันที่ 20 มีนาคม 2560
 
 
 
ขอขอบคุณ  บัลลังก์  โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน/ภาพถ่าย (สำนักงานรัฐมนตรี)