ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผลสอบ GAT/PAT มี.ค.60 สูงกว่าปี 59 สทศ.เปิดยื่นดูกระดาษคำตอบถึง 22 เม.ย.

21 เม.ย. 2560 14:48 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ผลสอบ GAT/PAT มี.ค.60 สูงกว่าปี 59 สทศ.เปิดยื่นดูกระดาษคำตอบถึง 22 เม.ย.

เมื่อวันที่ 20 เมษายน นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่สทศ.ได้จัดทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 2/2560 สอบวันที่ 11 – 14 มีนาคม และมีกำหนดการประกาศผลสอบในวันที่ 20 เมษายน ทางเว็บไซต์ สทศ. (www.niets.or.th) นั้น สทศ.ได้ประกาศผลสอบ GAT/PAT เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 19 เมษายน สรุปดังนี้

คะแนนเฉลี่ยของการสอบ GAT/PAT ของเดือนมีนาคม 2560 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของการสอบในเดือนมีนาคม 2559 มีจำนวน 9 วิชา ได้แก่ GAT ความถนัดทั่วไป มีผู้เข้าสอบ 102,233 คน คะแนนเฉลี่ย 161.00 ประกอบด้วย GAT ส่วนที่ 1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การคิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้โจทย์ปัญหา มีผู้เข้าสอบ 102,215 คน คะแนนเฉลี่ย 115.68 และ GAT ส่วนที่ 2 ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ มีผู้เข้าสอบ 102,230 คน คะแนนเฉลี่ย 45.34

ผู้อำนวยการสทศ. กล่าวต่อว่า PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ มีผู้เข้าสอบ 69,151 คน คะแนนเฉลี่ย 49.61, PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ มีผู้เข้าสอบ 60,924 คน คะแนนเฉลี่ย 79.94, PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ มีผู้เข้าสอบ 17,119 คน คะแนนเฉลี่ย 93.77, PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผู้เข้าสอบ 3,427 คน คะแนนเฉลี่ย 93.24, PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส มีผู้เข้าสอบ 3,813 คน คะแนนเฉลี่ย 95.79, PAT 7.3 ความถนัดทางญี่ปุ่น มีผู้เข้าสอบ 2,898 คน คะแนนเฉลี่ย 114.80, PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน มีผู้เข้าสอบ 4,520 คน คะแนนเฉลี่ย 104.27, PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ มีผู้เข้าสอบ 198 คน คะแนนเฉลี่ย 92.80

นายสัมพันธ์ กล่าวต่อว่า PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู มีผู้เข้าสอบ 29,104 คน คะแนนเฉลี่ย 140.97, PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ มีผู้เข้าสอบ 2,760 คน คะแนนเฉลี่ย 147.80, PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน มีผู้เข้าสอบ 1,395 คน คะแนนเฉลี่ย 87.64 และ PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี มีผู้เข้าสอบ 2,177 คน คะแนนเฉลี่ย 84.96 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกับครั้งที่ผ่านมา

สำหรับผู้ที่ต้องการยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ GAT/PAT ยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 20-22 เมษายน เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ที่ทำการสทศ. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.niets.or.th

 

ที่มา : มติชนออนไลน์