ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ.ตัดสอบโอเน็ต’สังคม’ ป.6 ม.3 ‘หมอธี’ ให้สพฐ.หาวิธีประเมินใหม่เริ่มปี’60

5 มิ.ย. 2560 16:56 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ.ตัดสอบโอเน็ต’สังคม’ ป.6 ม.3 ‘หมอธี’ ให้สพฐ.หาวิธีประเมินใหม่เริ่มปี’60
 
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า  ในการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต  ประจำปีการศึกษา 2560 จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3  จะจัดสอบเพียง 4 วิชา  คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยตัดวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมออก   ทั้งนี้แม้สทศ. จะไม่จัดสอบวิชาสังคมศึกษาแล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่า จะไม่มีการสอบวัดผลประเมินผล ในวิชาดังกล่าว แต่จะเป็นการจัดทดสอบแบบเข้มข้นในทุกชั้นปี ตั้งแต่ป.1 –ม.6  โดยตนได้ มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ไปหาวิธีการประเมินที่เหมาะสมกับบริบทแต่ละพื้นที่ มีความเป็นธรรมและใกล้ชิดเด็ก  อย่างไรก็ตามตนให้นโยบายไปว่า การประเมินวิชาสังคมศึกษา อยากให้เน้นหน้าที่ความเป็นพลเมือง  ความเป็นไปในสังคม เพื่อให้เด็กสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง ไม่ใช่เรียนเพื่อสอบอย่างเดียว  ส่วนระดับชั้นม.6 ยังคงสอบ 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิชาสังคมศึกษา ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพราะเกี่ยวข้องกับการรับเด็กเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย หากจะตัดรายวิชาใดออกคงต้องหารือกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน
 
นายสัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสทศ. กล่าวว่า การตัดวิชาสังคมศึกษา ออกจากการสอบโอเน็ตชั้นป.6 และม.3 เพราะเห็นว่า เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับบริบทของโรงเรียนในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นจึงควรให้ตนสังกัดจัดสอบเอง ไม่เกี่ยวกับกรณีที่ มีการวิพากษ์วิจารณ์ ว่าข้อสอบสทศ. กำกวม เนื่องจากที่ผ่านมาสทศ.มีการพัฒนาข้อสอบอย่างต่อเนื่องและในการจัดสอบโอเน็ตปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา ก็ไม่มีข้อสอบผิด
 
 
ที่มา : มติชน
https://www.matichon.co.th/news/574704